กก.6
กิจกรรม
และการช่วยเหลือ
ข่าวสาร
และการเรียนรู้
Link น่าสนใจ
พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.๖ บก.ทท.
พ.ต.ท.วิวัฒน์ บุญชัยศรี รอง ผกก.๖ บก.ทท. พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ำ รอง ผกก.๖ บก.ทท. พ.ต.ท.ราชศักดิ์ ดีดอม สว.กก.๖ บก.ทท. พ.ต.ต.อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ สว.กก.๖ บก.ทท.
พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ
ผกก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท.วิวัฒน์ บุญชัยศรี
รอง ผกก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ำ
รอง ผกก.6 บก.ทท.
พ.ต.ท.ราชศักดิ์ ดีดอม
สว.กก.6 บก.ทท.

พ.ต.ต.อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ
สว.กก.6 บก.ทท.

พ.ต.ต.จิรายุ ภู่ระหงษ์
สว.กก.6 บก.ทท.
ร.ต.อ.กมล จันทร์เพ็ญ รอง สว.กก.๖ บก.ทท. ร.ต.อ.วสันต์ ทรัพย์สุจริต รอง สว.กก.๖ บก.ทท. ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก.๖ บก.ทท. ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.๖ บก.ทท.
วิสัยทัศน์ของกองกำกับการ 6
 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

            หัวใจคือการให้บริการ อำนวยความสะดวก
และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินตลอด
จนได้รับความคุ้มครองและสร้างความประทับใจ
เมื่อเดินทางมาสู่ประตูแห่งแรกของประเทศไทย
ร.ต.อ.กมล จันทร์เพ็ญ
รอง สว.กก.6
ร.ต.ท.วสันต์ ทรัพย์สุจริต
รอง สว.กก.6
ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง
รอง สว.กก.6
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ดาวเรือง
รอง สว.กก.6
กก.6
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[ thaiairportpolice ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]