พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.6 บก.ทท. เปิดอบรมโครงการประชาร่วมใจป้องกันนักท่องเที่ยว ให้กับพนักงานบริษัทเอเซียซิเคียวริตี้เมเนจเม้นท์จำกัด  ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งในการอบรมตามโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายของ ผบช.ก. โดยได้นำ 5 ทฤษฎี 1 หลักการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการงานตำรวจพัฒนาและแก้ปัญหาที่พลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน หมายถึงหลักปฏิบัติตามความเป็นจริงที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจให้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ คือ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานและแนวทางของชุมชน, ตำรวจต้องปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนทุกขั้นตอน, การปฏิบัิตงานของตำรวจต้องมีคุณภาพและประชาชนมีความพึงพอใจถึงขั้นกำหนดเป็นมาตรฐานได้
[ภาพบน] พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.๖ และ ด.ต.หญิงศรจังขนิภา จางวาง ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบ [ภาพล่าง] ด.ต.ไพโรจน์ ผินเผือก
หน.ชุดสืบสวน กก.๖ บก.ทท. ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และได้บรรยายถึงกลโกงของแก๊งหลอกโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]