พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.6 บก.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าทีช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด ร่วมกันเทศบาลตำบลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  จัดอบรมประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนรอบวัดหลวงพ่อโต ตามโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยอาศัยประชาชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ร่วมดำเนินการในการหาแนวทางป้องกันยาเสพติด โดยแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปปัญหาแล้วนำมาวางแผนแก้ไข
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]