พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.6 บก.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าทีช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โดยการนำของนายก อบต.ทรงชัย นกขมิ้น นำประชาชนบริเวณชุมชนกิ่งแก้วร่วมกันพัฒนาวัดกิ่งแก้ว ตามโครงการจิตอาสาตำรวจพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๕ ในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การทำความสะอาดจาก อบต.ราชาเทวะ  พร้อมกับสนับสนุนอาหารกลางวันหลังจากภารกิจเสร็จส้ินแล้ว ก็ร่วมถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]