สายตรวจชุด 1
สายตรวจชุด 2
สายตรวจชุด 3
สายตรวจชุด 4
ชุดสืบสวน
ฝ่ายอำนวยการ
คลิ๊กเพื่อเข้าดูผลการปฏิบัติงานของสายตรวจชุด  ๔
การดำเนินกิจกรรมตำรวจผู้รับใช้ชุมชน โดยใช้แนวคิด ๕ ทฤษฎี ๑ หลักการ เป็นแนวทางการปฏิบัตและผลงานด้านอื่นๆ
พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.๖ บก.ทท.พบประชาชน      
ทำบุญวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๕

พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ
Pol.Col.ฺBoonrawd Angkab

 
           
[บก.ทท.] [ภ.1] [ภ.2] [ภ.3] [ภ.4]
[ภ.5] [ภ.6] [ภ.7] [ภ.8] [ภ.9]
Facebook ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]
คลิ๊กเพื่อดูผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 3 และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(T.O.)