ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 4  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุด และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(T.O)
เมื่อวันที่  17  ก.ค. 2555  เวลาประมาณ   22.30 น. MR. YOUNGDEUK  KIM  สัญชาติเกาหลี  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  G14908375  ได้มาแจ้งว่า หลังจากที่ตนเองเดิทางมาถึงท่าอากาศยาน-สุวรรณภูมิ และรับกระเป๋าสัมภาระเสร็จ  ตนเองได้ไปแลกเงินที่เคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารทหารไทย  บริเวณใกล้กับสายพานรับกระเป๋าสัมภาระหมายเลข  22  และเมื่อแลกเงินเสร็จตนได้ออกมาบริเวณห้องโถงผู้โดยสารด้านนอก และลงไปเพื่อขึ้นรถไฟ ก่อนที่ตนเองจะขึ้นรถไฟ ได้ตรวจพบว่าหนังสือเดินทางได้สูญหายไป  โดยจำไม่ได้ว่าหนังสือเดินทางดังกล่าวได้ตกหล่นสูญหายไปบริเวณใดหรือได้วางลืมไว้ที่ใดจึงได้นำความมาแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป
 หลังจากได้รับแจ้ง  ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 4 และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อสอบถามไปยังแผนกติดตามทรัพย์หายได้คืนของการท่าฯ ได้รับแจ้งว่ายังไม่มีผู้ใดนำส่ง  จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ล่ามแปลไปตรวจสอบที่เคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารทหารไทย บริเวณใกล้กับสายพานรับกระเป๋าสัมภาระ หมายเลข 22  และได้พบหนังสือเดินทางของผู้แจ้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ดังกล่าว  โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้เก็บรักษาไว้  และกำลังจะนำส่งยังแผนกทรัพย์หายได้คืนของการท่าฯ จึงได้ขอรับมาและนำส่งให้ผู้แจ้งรับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555  Ms.Liwei Yangสัญชาติจีน ถือหนังสือเดินทางหมายเลข G36618875 ได้มาแจ้งว่าตนได้โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ จำหมวดอักษรไม่ได้จำได้แต่เพียงหมายเลข 5959 จากบริเวณใกล้โรงแรมออลซีซั่น ถนนวิทยุ เพื่อมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อมาถึงจุดหมายได้ลงจากรถ และต่อมานึกขึ้นได้ว่าได้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บริเวณเบาะที่นั่งด้านหลัง  ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินสด,  หนังสือ-เดินทาง และบัตรเครดิตจำนวนหนึ่ง จึงได้นำความมาแจ้ง เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย
หลังจากได้รับแจ้ง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อ-ประสานงานไปยังโรงแรมออร์ซีซั่น  เพื่อขอทราบหมายเลขทะเบียนของรถที่ผู้แจ้งโดยสารมา  แต่ได้รับแจ้งว่าทางโรงแรมไม่พบข้อมูลของรถรับจ้างคันดังกล่าว  จึงได้ติดต่อแจ้งไปยังสถานีวิทยุ จส.๑๐๐  ร่วมด้วยช่วยกัน  และสวพ.๙๑  เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนขับรถทราบ  และต่อมานายสุรินทร์   วิเศษฐา  คนขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน  ทร ๕๙๕๙  กท. ได้นำกระเป๋าสตางค์ของผู้แจ้งพร้อมทรัพย์สินตามรายการ มาส่งมอบให้กับผู้แจ้งที่ กก.๖ บก.ทท.และผู้แจ้งได้รับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 4 ได้ให้อาหารและน้ำแก่ MS. TRAN THANH THUY สัญชาติ เวียดนาม ถือหนังสือเดินทางหมายเลข B3960672 เนื่องจากตกไฟล์ไม่มีเงินยังชีพและอยู่ระหว่างการรอเงินจากทางบ้านที่จะส่งมาทาง Western Union
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลาประมาณ 07.15 น. MR. OKADA MASAYUKI สัญชาติ ญึ่ปุ่น ถือหนังสือเดินทางหมายเลข TH4779239 ได้มาแจ้งว่าตนได้ไปเข้าห้องน้ำที่ห้องน้ำชายชั้น 2 ตรงข้ามประตูทางออกหมายเลข 1 หลังจากเสร็จกิจธุระ  ได้ออกมาจากห้องน้ำและต่อมาได้นึกขึ้นได้ว่า ได้ลืมเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ยี่ห้อ พานาโซนิค ไว้ในห้องน้ำดังกล่าว จึงได้กลับไปตรวจสอบดูแต่ไม่พบทรัพย์สินดังกล่าว      โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้เอาของตนไป จึงได้นำความมาแจ้งเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย
          หลังจากได้รับแจ้งกระผมได้สั่งการให้ ด.ต.ฐนกร ศรีโปดก สายตรวจชุดที 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำและเจ้าหน้าที่งานตระเวนระงับเหตุการณ์ท่าฯ  ได้ทราบว่า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบวัตถุระเบิดการท่าฯ ได้นำกระเป๋าพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้แจ้ง            ไปตรวจสอบและได้นำไปส่งไว้ที่แผนกติดตามสัมภาระของการท่าฯ จึงได้นำผู้แจ้งไปรับทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 1ก.ค. 2555 เวลาประมาณ 22.30 น. Mr.Graf Franz Xaver สัญชาติเยอรมัน ถือหนังสือ-เดินทางหมายเลข 930609640  ได้มาแจ้งว่า ตนเองได้ไปเข้าห้องน้ำที่ห้องน้ำชายบริเวณชั้น 1 ประตู 7 และได้พบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุงAnycallสีดำ และหนังสือเดินทางของ Mr. Seunghoon Wonสัญชาติเกาหลีอยู่ในห้องน้ำดังกล่าว จึงได้นำมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามส่ง-มอบให้เจ้าของทรัพย์ด้วย                  หลังจากได้รับแจ้ง กระผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 4 และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อประสานงาน แจ้งไปยังประชาสัมพันธ์การท่า ฯ และเจ้าหน้าที่รับทัวร์เกาหลีบริเวณชั้น 1 ประตู 7 และต่อมา Mr. Seunghoon Wonถือหนังสือเดินทางหมายเลข M04687977 ได้มาแสดงตนขอรับทรัพย์สินดังกล่าว ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วเห็นว่าเป็นเจ้าของทรัพย์จริง จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินให้รับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 12.10 น. MS. DARIA VOVENDA สัญชาติ รัสเซีย ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 700905043 ได้มาที่ตำรวจท่องเที่ยว แจ้งว่าตนมีเที่ยวบินที่จะต้องเดินทางกลับยังภูมิลำเนาในเวลา 13.00 น. แต่เพื่อนชื่อ MS. RASA NEAPOLTANSKAYA จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ในเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน ตนจึงขอฝากเงินจำนวน 4,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อส่งมอบให้ MS. RASA ด้วย ร.ต.ต. นิรันดร์  นิลชาติ ร้อยเวรสายตรวจชุด 4  จึงได้รับฝากไว้ และต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น.    MS. RASA NEAPOLTANSKAYA สัญชาติ รัสเซีย ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 639527922  ได้มาพบและขอรับเงินสดจำนวนดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการ
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2555 สายตรวจชุดที่ 4 ได้ให้อาหารและน้ำแก่ MR.JESUS และ MR.CHARLES สัญชาติ ฟิลิปปินส์ เนื่องจากบุคคลทั้งสองจะเดินทางไปทำงานยังประเทศตะวันออกกลาง โดยปกติจะเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องแต่ MR.JESUS และ MR.CHARLES ได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองออกมายังด้านนอก    จึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองตกไฟล์ และไม่มีเงินยังชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อตัวแทนบริษัทที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เดินทางไปทำงานยังประเทศตะวันออกกลางอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 20.15 น. สายตรวจชุด 4 และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ได้ให้น้ำและอาหารกับ MR. WORDEN MICHAEL PAUL สัญชาติ อังกฤษ ถือหนังสือเดินทางมายเลข 506002578 รับประทาน เนื่องจาก MR. WORDEN     ตกไฟล์และไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยMR. WORDENขณะนี้ได้รอเงินจากพี่ชายที่จะส่งมาทาง Western Union ในวันที่ 28 มิ.ย. 2555 หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ MR. WORDEN ได้กล่าวขอบคุณ และเดินออกจากที่ทำการไป
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2555 เวลาประมาณ 11.50 น. Mr.LimBengLengสัญชาติ สิงคโปร์ ถือหนังสือเดินทางหมายเลขE0476108Nได้มาแจ้งว่าหลังจากที่ตนเองเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน-สุวรรณภูมิ และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ตนได้ไปแลกเงินที่เคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ บริเวณใกล้ ๆกับสายพานรับกระเป๋าแต่จำไม่ได้ว่าเป็นหมายเลขใดเมื่อแลกเงินเสร็จได้เดินออกมาถึงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าด้านนอกตนจึงนึกขึ้นได้ว่าได้ลืมถุงพลาสติก ซึ่งภายในมีสุรา-ต่างประเทศอยู่จำนวน 1 ขวดจึงได้มาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยนำพาหรือไปเอาสิ่งของดังกล่าวกลับคืนให้ด้วย
หลังจากได้รับแจ้งได้สั่งการให้สายตรวจชุดที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปลไปตรวจสอบและสอบถามบริเวณเคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าด้านใน และได้-พบสิ่งของของผู้แจ้งอยู่ที่เคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ บริเวณใกล้ๆกับสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 15จึงได้ขอรับและนำออกมาส่งมอบให้กับผู้แจ้งรับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณ 15.40 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ 4 และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ออกตรวจตราพื้นที่และยืนสังเกตการณ์  ผู้แสวงหา-ผลประโยชน์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมิชอบ บริเวณประตู 3 ห้องโถงผู้โดยสาร-ขาเข้าชั้น 2 ได้มี Mrs. JodeTidswellสัญชาติอังกฤษ ได้มาสอบถามเส้นทางเข้าไปในเมือง โดยทางรถยนต์และทางรถไฟรวมทั้งได้สอบถามถึงภูมิอากาศในประเทศไทย เนื่องจากเพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ล่ามแปลได้แนะนำเส้นทาง รวมทั้งแจ้งถึงภูมิอากาศในประเทศไทยขณะนี้ จนเป็นที่เข้าใจเรียบร้อย  หลังจากนั้นMrs. JodeTidswellได้กล่าวขอบคุณและเดินจากไป
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 14.45 น.  MS. NORIKO KUME  สัญชาติ  ญี่ปุ่น ถือหนังสือเดินทางหมายเลข TK0428318 ได้มาแจ้งว่า ตนเองได้โดยสารรถยนต์โดยสารรับจ้างสีเขียว-เหลือง จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ จากถนนอโศก มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อรถถึงจุดหมายตนได้ลงจากรถและต่อมาได้ตรวจสอบพบว่าได้ลืมโทรศัพท์มือ iPhone 4 สีดำ ไว้บริเวณเบาะที่นั่งด้านหลัง โดยโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นซิมการ์ดที่ใช้ในประเทศไทยหมายเลข 086-384-3770 จึงมาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย
          หลังจากได้รับแจ้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว พยายามโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวหลายครั้ง จนต่อมาได้มีชายรับโทรศัพท์ดังกล่าว ทราบชื่อภายหลังว่า พันจ่าเอก เกษม ทบลา เป็นคนขับรถหมายเลขทะเบียน มช 2550 หมายเลขโทรศัพท์ 084-672-3163  ซึ่งมาส่งผู้แจ้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้แจ้งให้ พันจ่าเอก เกษมฯ นำโทรศัพท์ดังกล่าวมาส่งมอบให้ผู้แจ้งที่ กก.6 บก.ทท. และได้รับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 13.20 น. MR. ALAN  DELANสัญชาติ อเมริกัน ได้มาสอบถามเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังในเมือง โดยรถยนต์โดยสารสาธารณะและโดยทางรถไฟ Airport Rail Link สายตรวจชุด 4 และเจ้าหน้าที่ล่ามแปล ได้แนะนำเส้นทางและได้แนะนำให้ไปขอแผนที่ของเขตกรุงเทพฯ ที่เคาน์เตอร์การท่องเที่ยว ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้แจ้งได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจดีแล้ว ได้กล่าวขอบคุณหลังจากนั้นได้ออกจากที่ทำการไป
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 16.00 น. นาย YANG FACHUAN อายุ 33 ปี สัญชาติ จีน       ถือหนังสือเดินทางหมายเลข G25775701 ได้มาแจ้งว่า หลังจากที่ผู้แจ้งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผ่านพิธีการต่างๆ ออกมาถึงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ได้นึกขึ้นได้ว่าได้ลืมถุงกระดาษ ซึ่งภายใน   มีขนมและของขบเคี้ยวจำนวนหนึ่ง ไว้บริเวณเก้าอี้นั่งรอวีซ่าของกองตรวจคนเข้าเมือง จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยพาตนเองไปค้นหาสิ่งของดังกล่าวด้วย
                หลังจากได้รับแจ้ง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ของสายตรวจชุด 4 พาผู้แจ้งไปตรวจสอบบริเวณที่นั่งรอวีซ่า และสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และต่อมาได้พบสิ่งของดังกล่าวอยู่ครบถ้วนทุกรายการและรับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. MR. RONALD PECSON MORALES  สัญชาติ ฟิลิปปินส์ อายุ ๔๔ ปี ได้มาแจ้งว่า  เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.ของวันเดียวกัน ผู้แจ้งได้โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้จากบริเวณชานชาลา ขาออก ชั้น ๔ท่าอากาศยาน-สุวรรณภูมิ เพื่อไปยังโรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ถนนเพชรบุรี เมื่อรถถึงจุดหมายผู้แจ้งได้ตรวจพบว่า ไอแพ็ด ยี่ห้อแอ็บเปิ้ลพร้อมกรอบรูปซึ่งใส่อยู่ในถุงผ้าของ รพ. สมิติเวช ได้สูญหายไป โดยผู้แจ้งไม่ทราบว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้ตกหล่นสูญหายไปบริเวณใด หรือได้วางลืมไว้ที่ใดจึงได้นำความมาแจ้งเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย
                   หลังจากได้รับแจ้ง กระผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ ๔ เจ้าหน้าที่ล่ามแปล และชุดสืบสวน พร้อมผู้เสียหายไปยังที่เกิดเหตุและได้สืบสวนหาข่าวจนทราบว่าทรัพย์สินของผู้แจ้งได้ถูกวางลืมไว้บนรถเข็นสัมภาระบริเวณที่นำทรัพย์สินขึ้นรถ และขณะนี้นายอรรถพรสออนรัมย์ ซึ่งทราบว่าผู้แจ้งพักอยู่ที่ใด กำลังนำทรัพย์สินไปส่งให้ผู้แจ้งที่โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้โทรศัพท์หา นายอรรถพรฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปโรงแรม  ให้นำทรัพย์สินกลับมาส่งคืนให้กับผู้แจ้งที่         กก.๖ บก.ทท. และต่อมาผู้แจ้งได้รับทรัพย์สินกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการ

 

เมื่อวันที่  26  พ.ค. 2555  Mr.Nikolai Olaf Olsen  สัญชาติ เดนมาร์ก ซึ่งอยู่ระหว่างการรอขึ้นเครื่องกลับบ้าน และไม่มีเงินซื้ออาหารกิน สายตรวจชุด 4 กก.6บก.ทท. ได้ให้น้ำ อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประทังชีวิตไปพลาง 

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 MR. KLAAUS PFEIFFER สัญชาติ เยอรมัน  อยู่ระหว่างการรอตั๋วเครื่องบิน ซึ่งญาติจะซื้อให้จากต่างประเทศ และไม่มีเงินติดตัว สายตรวจชุด 4 กก.6 บก.ทท. ได้สนับสนุนอาหาร และกาแฟ เพื่อประทังชีวิตไปพลาง

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2555 เวลาประมาณ 23.15 น. นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้   อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กำหนด แต่มีเงินพร้อมที่จะเสียค่าปรับที่ ตม. ได้แจ้งให้     น.ส.รณิษฐา    จาติเสถียร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การช่วยเหลือโดยการนำไปเช็คอินและพาพบเจ้าหน้าที่ ตม.ขาออก พร้อมทั้งเป็นล่ามแปลภาษารัสเซีย ในการจ่ายค่าปรับอยู่เกินกว่ากำหนด

 

เมื่อวันที่ 29  พ.ค.  2555  MR.RAVIKAANTH  RAMABHOTLA  สัญชาติ  อินเดีย  ได้มาแจ้งว่าหลังจากที่ผู้แจ้งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและได้ผ่านพิธีการต่างๆ  ออกมาถึงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า  ได้นึกขึ้นได้ว่าได้ลืมกระเป๋าเป้สะพายหลังสีแดง  ซึ่งภายในกระเป๋ามีเครื่องแท๊บเล็ต,        ไอแพค  และของใช้จำนวนหนึ่งไว้บนเก้าอี้นั่งรอวีซ่าของกองตรวจคนเข้าเมือง  จึงได้นำความมาแจ้ง      เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยนำพาไปเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย  หลังจากได้รับแจ้งจึงได้สั่งการให้  ด.ต.กนก  สนสร้อย  สายตรวจชุดที่ 4  กก.6  บก.ทท.  พาผู้แจ้งไปยังที่เกิดเหตุและได้พบกระเป๋าเป้พร้อมทรัพย์สิน   อยู่ครบถ้วนทุกรายการ  และได้รับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2555 MRS.NATALIA NOCHVINA สัญชาติ รัสเซีย ได้มาแจ้งว่าหลังจากที่ผู้แจ้งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมและผ่านพิธีการต่างๆออกมาถึงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ด้นึกขึ้นได้ว่าได้ลืมกระเป๋าเป้สะพายหลังไว้บริเวณเก้าอี้นั่งพักผู้โดยสารบริเวณใกล้สายพานรับกระเป๋าหมายเลข20   ซึ่งภายในกระเป่ามีโทรศัพท์มือถือ  กล้องถ่ายรูปและของใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง  จึงได้มาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยพาเข้าไปเอาทรัพย์สินคืนให้ด้วย  หลังจากได้รับแจ้งได้สั่งการให้  ด.ต.ทวีศักดิ์  สงไข  สายตรวจชุดที่ 4  กก.6  บก.ทท.  พาผู้แจ้งไปยังที่เกิดเหตุ  และได้พบกระเป๋าเป้สะพายพร้อมทรัพย์สินอยู่ครบถ้วนทุกรายการและได้รับกลับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2555 เวลาประมาณ 13.45 น.นาย จูอานนิโต โมราลลอส นาเพ (JUANITO MORALLOS NAPAY) อายุ 64 ปี สัญชาติ ฟิลิปปินส์ ถือหนังสือเดินทางหมายเลข EB 1666664 ได้มา-      แจ้งว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผ่านพิธีการต่างๆ ออกมาถึงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ได้ตรวจพบว่า ได้ลืมกระเป๋าเดินทางจำนวน 1 ใบ ซึ่งภายในกระเป๋ามี เสื้อผ้าจำนวนหนึ่ง, ของใช้ส่วนตัว และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ไว้บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าด้านใน แต่จำไม่ได้ว่าได้วางลืมไว้ที่ใด จึงได้นำความมาแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามเอากระเป๋าพร้อมทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้ด้วย
                หลังจากได้รับแจ้ง ได้สั่งการให้ ส.ต.อ.ยุทธพงศ์  มาเดช สายตรวจชุดที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ไปตรวจสอบที่สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 17 เนื่องจากเที่ยวบิน PR 730 รับกระเป๋าสัมภาระที่หมายเลขดังกล่าว แต่ไม่พบ จึงได้สอบถามผู้แจ้งว่าได้ไปทำกิจธุระที่ใดอีกหรือไม่ ได้รับแจ้งว่าได้ไปแลกเงิน             ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทยที่บริเวณใกล้ๆกับสายพานรับสัมภาระหมายเลข 18 จึงได้ไปสอบถาม   กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารทหารไทย ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เก็บรักษาเนื่องจากผู้แจ้งได้ลืมไว้ จึงได้นำผู้แจ้งให้ไปรับกระเป๋าพร้อมทรัพย์สินกลับคืนมาครบถ้วนทุกรายการ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.55 เวลาประมาณ ถ14.00 น.ได้มีนักท่องเที่ยวชาวดัตช์ ชื่อ Mr. Michael Hugo Meyringer หมายเลขพาสปอร์ต654007215 มาแจ้งที่เคาน์เตอร์ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าเมื่อประมาณ 30 นาทีที่ผ่านมาขณะที่ยืนรอรถโรงแรมมารับที่บริเวณชั้น 2 ประตู 2 ขาเข้าด้านนอก ได้มีรถยนต์เข้ามาจอด นาย Michael Hugo Meyringer จึงเข้าไปสอบถามว่าใช่รถบริการของโรงแรมที่รออยู่หรือไม่ ผู้ขับแจ้งว่าใช่ นาย Michael Hugo Meyringer จึงได้ขึ้นรถยนต์คันดังกล่าวไป ระหว่างทางผู้ขับ ได้แจ้งอัตราค่าบริการที่ นักท่องเที่ยวต้องจ่าย นาย Michael Hugo Meyringer จึงรู้ว่าไม่ใช่บริการของโรงแรมที่ได้ติดต่อไว้จึงได้แจ้งให้กลับมาส่งที่เดิมขณะลงจากรถยนต์ได้ลืมกระเป๋าสะพายหลังจำนวน 1 ใบ ที่รถยนต์คันดังกล่าว นาย Michael Hugo Meyringer จึงมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวเพื่อติดตามกระเป๋าคืน โดยที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับนายคณิตณ์ฯได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสายตรวจชุดปฏิบัติที่ 4 ได้ประสานห้อง CCTV ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอดูกล้องย้อนหลัง โดยมอบหมายให้ ส.ต.อ.ยุทธพงศ์  มาเดช ผบ.หมู่ กก. 6 บก.ทท. ปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้น พานาย Michael Hugo Meyringer ไปตรวจสอบที่ห้องกล้อง CCTV ภายหลังตรวจสอบพบ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ หมายเลขทะเบียน ฌฎ 9060 กรุงเทพมหานคร มาจอดและรับนักท่องเที่ยวไป ตรวจสอบตามประวัติของเจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิดทราบว่าเป็นรถยนต์ของ นายคณิตณ์   หงส์คะนาน  อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.6 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เบอร์ติดต่อ 09-9799-3716 จึงได้ประสานให้นำส่งคืน ซึ่งนายคณิตณ์ฯได้นำกระเป๋าดังกล่าวมาคืน นักท่องเที่ยวได้ตรวจสอบทรัพย์สินปรากฏว่าอยู่ครบไม่มีสูญหาย จึงกล่าวขอบคุณนายคณิตณ์ฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยเร่งรัดติดตามทรัพย์สินคืน
 
ร.ต.ต.นิรันดร์ นิลชาติ
ร.ต.ต.นิรันดร์ นิลชาติ
ร.ต.ต.อเนก ผาสุข
ด.ต.กนก สนธิ์สร้อย
ด.ต.สมภพ แห้วเพ็ชร
ด.ต.ทวีศักดิ์ สงไข
ด.ต.หญิงจุฑามาส ภาคพิบูลย์
ส.ต.อ.ยุทธพงษ์ มาเดช
น.ส.จิดาภา ดอนระไพร T.O
น.ส.ุปุณยนุช  ร่มโพธิ์ T.O
น.ส.สุวิชา  จินากุล T.O
น.ส.วีรภทรา  หัสศิริ T.O
น.ส.เขมณัฏฐ์  ประเมนาโพธิ์
     
น.ส.ปณิตา  ทองเรือง T.O
นายพิเชษฐ์  ถมยาแก้ว T.O นายอุดมพร ทำสวน T.O      
   
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]