ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 3
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลาประมาณ  ๒๓.๐๐ น.  Mr.CalinGrigoreSchileruClark  อายุ ๒๙ ปี สัญชาติ อเมริกา  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  ๔๖๕๘๗๙๐๓๑  ได้มาติดต่อยัง กก.๖ บก.ทท. เนื่องจากตนเองเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และไม่สามารถติดต่อกับเพื่อนที่จะเดินทางมารับได้ ด.ต.หญิงณัฐสุดา  ใจคง ปฏิบัติหน้าที่เสมียนเวรฯ จึงได้ให้ผู้แจ้งเข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพื่อนที่จะเดินทางมารับผ่านทางอีเมล์ จนเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลาประมาณ  ๑๙.๐๐ น.  Mr.Karim  Abu-Shanabอายุ ๒๘  ปี  สัญชาติ ออสเตรียน  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข P๒๙๖๑๓๖๘  ได้มาติดต่อยัง กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า ตนเองมีเที่ยววบินเดินทางกลับประเทศกับสายการบิน กลัฟแอร์ไลน์ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แต่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อนเดินทางกลับเป็นวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แต่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับสายการบิน จึงมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
            ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน  รองสว.กก.๖ บก.ทท. ทราบจึงช่วยดำเนินการ พร้อมด้วยนายกิจโฆษิต  ทองจรัส  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  พาผู้แจ้งไปดำเนินการติดต่อกับสายการบิน กลัฟแอร์ไลน์  บริเวณชั้น ๔  อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลาประมาณ  ๑๗.๒๐ น. ได้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ได้มาติดต่อยัง กก.๖ บก.ทท. เนื่องจากผู้แจ้งได้เดินทางมารับเพื่อนที่เดินทางมากับสายการบินโอมานแอร์ไลน์แต่ปรากฏว่าไม่พบและเกรงว่าอาจจะมีปัญหาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการเดินทางเข้าประเทศไทย
            ร.ต.อ.วสันต์  ทรัพย์สุจริต รองสว.กก.๖ บก.ทท. ทราบจึงแจ้งให้ น.ส.สุนัดดา  พรมบุตร เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ตรวจสอบไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้แก่ผู้แจ้งตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งจนเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕   เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.    ได้มีนักท่องเที่ยวชื่อ Mr.Mckinven Duncan Mckayอายุ ๔๘ ปี  สัญชาติ อังกฤษถือหนังสือเดินทางหมายเลข ๘๐๑๓๑๕๒๖๙มาแจ้งว่าตนมีความประสงค์ที่จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไปยังจังหวัดอุดรธานีแต่ไม่มีเงินที่เป็นสกุลเงินไทย มีเพียงเงินปอนด์(สก๊อตแลนด์)ที่ติดตัวเท่านั้น โดยที่เคาน์เตอร์แลกเงินภายในสนามบินสุวรรณภูมิไม่รับแลกสกุลเงินนี้   จึงมาติดต่อขอความช่วยเหลือยัง กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
                ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รอง สว.กก.๖ บก.ทท.  ทราบจึงแจ้งให้ น.ส.ปวีณาอินทรจันทึก  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๓๔๘๕๒๗๓ (เจ๊พ้งค์)  และขอแลกเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕   เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.    ได้มีนักท่องเที่ยวชื่อ Ms.Posillipo Tamara  อายุ ๒๖ ปี  สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ถือหนังสือเดินทางหมายเลข X๑๖๓๓๒๓๑  มาแจ้งว่าตนได้ทำกระเป่าสตางค์หาย มีเพียงสกุลเงิน(ด๊องค์)ที่ติดตัวจำนวนหนึ่งเท่านั้น โดยที่เคาน์เตอร์แลกเงินภายในสนามบินสุวรรณภูมิไม่รับแลกสกุลเงินนี้   จึงมาติดต่อขอความช่วยเหลือยัง กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
                ร.ต.อ.วสันต์ ทรัพย์สุจริต สว.กก.๖ บก.ทท.  ทราบจึงแจ้งให้ น.ส.จิราภรณ์พงษ์มนตรีและน.ส.ณัฐชยา สุวรรณรังษี  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๓๔๘๕๒๗๓ (เจ๊พ้งค์)  และขอแลกเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ  ๐๙.๔๐ น. ได้มี Mr. Petrus  Johannesสัญชาติ เนอเดอร์แลนด์ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.เพื่อแจ้งว่า
                       เมื่อวันที่ ( ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ) เวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น.ตนได้นั่งรถยนต์รับจ้างสาธารณะ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปลงที่บริเวณถนนข้าวสาร เมื่อไปถึงที่พักจึงตรวจพบว่า ตนได้ลืมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล สีดำไว้บนรถฯ คันดังกล่าว
                        ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รองสว. กก.๖ บก.ทท. พร้อมด้วย นายกิจโฆษิต  ทองจรัส เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ได้ไปติดตามที่เคาน์เตอร์รถโดยสารรับจ้างสาธารณะ ประตู ๔ ตรวจสอบพบว่า นายไพรวัลย์  ทิวาพัฒน์ เป็นพนักงานขับรถไปส่งนักท่องเที่ยวยัง ถนนข้าวสารตามวันและเวลาดังกล่าวจริง จึงได้แจ้งให้ นายไพรวัลย์ฯ นำทรัพย์สินกลับคืนแก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ  ๐๙.๔๐ น. ได้มี Mr. Michael  Winkelmann สัญชาติ ดัชท์ ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  C๔KPGNLG ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า
               เมื่อประมาณปีที่แล้ว( พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ผู้แจ้งได้ไปตัดชุดสูทที่ร้าน ซี.เจ. คอลเลคชั่น เขตป้อม-ปราบ กทม. และได้ตกลงกันไว้ว่าจะส่งไปให้ที่ประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นผู้แจ้งได้เดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้ผ่านมาประมาณ ๑ ปี ยังไม่ได้รับชุดสูทที่ได้ตัดไว้ จึงนำความมาแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป                             ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์ รองสว. กก.๖ บก.ทท. ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ น.ส.สุนัดดา  พรมบุตร เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ติดต่อไปยังเบอร์โทรฯ ในใบเสร็จ ปรากฏว่าร้าน ซี.เจ. คอลเลคชั่น ได้ปิดกิจการไปแล้ว ขณะนี้เป็นบริษัททัวร์ – ท่องเที่ยว  ร.ต.อ.ประยูร  ฯ ได้รับเรื่องไว้เบื้องต้นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลาประมาณ  ๑๘.๓๐ น. ได้มีนักท่องเที่ยว สัญชาติ อินเดีย มาติดต่อยัง กก.๖ บก.ทท.เพื่อแจ้งว่าหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียสูญหาย
              ร.ต.อ.วสันต์  ทรัพย์สุจริต  สว.กก.๖ บก.ทท. ทราบจึงได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รองสว.กก.๖ บก.ทท.พร้อมด้วย  น.ส.ปวีณาอินทรจันทึก  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อสอบถามไปยังเคาน์เตอร์  Lost&Found ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรากฏว่าพบหนังสือเดินทางดังกล่าว จึงแจ้งให้ผู้แจ้งไปติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่เคาน์เตอร์ Lost & Found  ชั้น ๔ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณประตูทางออกที่ ๖ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ  ๒๑.๓๐ น. ได้มีมัคคุเทศก์พร้อมกับนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียได้มาติดต่อยัง กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า
            ทรัพย์สินภายในกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวได้สูญหายไปเป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง ระหว่างเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนรถโดยสารของบริษัทสุวรรณภูมิ จำกัด หมายเลขทะเบียน  ๓๑-๑๒๕๒ กรุงเทพมหานคร
            ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน ,ร.ต.ต.นพดล  ศรีสุคนธมิตร รองสว.กก.๖ บก.ทท.และด.ต.ปัญญา  ชัยรูป ผบ.หมู่กก.๖ บก.ทท. พร้อมด้วยนายกิจโฆษิต  ทองจรัส เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  จึงได้ทำการสอบถามรายละเอียดจากพนักงานขับรถและทำการตรวจค้นภายในรถคันดังกล่าวแต่ไม่พบทรัพย์สินแต่อย่างใด  จึงได้แนะนำให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.Mr.Zuoxi  Qinถือหนังสือเดินทางหมายเลข  G๓๓๗๔๕๖๖๑ ได้มาติดต่อที่ กก.๖ บก.ทท. ( ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) เพื่อแจ้งว่า
                วันนี้ผู้แจ้งได้นั่งรถรับจ้างโดยสารสาธารณะจากโรงแรมรามาเดียนคอร์มาถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา ๑๑.๓๐ น. เมื่อมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้รู้ว่าตนได้ลืมกระเป๋าสัมภาระ สีน้ำตาล ภายในบรรจุเสื้อผ้า รองเท้าและอุปกรณ์สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่อีก ๑ชิ้น ไว้บนรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ( Taxi ) ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
                ร.ต.อ.วสันต์  ทรัพย์สุจริต รอง สว. กก.๖ บก.ทท. ได้แจ้งให้ น.ส.สุนัดดา พรมบุตร และน.ส.ปวีณาอินทรจันทึก เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวประสานไปยังเจ้าหน้าที่โรงแรมรามาเดียนคอร์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อเรียกแท็กซี่ให้กับนักท่องเที่ยว ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นรถรับจ้างโดยสารสาธารณะหมายเลข ทพ๗๖๒๖ สีชมพูซึ่งเป็นของสหกรณ์แท็กซี่ปทุมวัน(๐๒-๒๑๖๗๖๒๘) โดยทางเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แท็กซี่ได้ดำเนินการติดต่อกับพนักงานขับรถรับจ้างเพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้แจ้งแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวจึงได้แนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความยังสถานีตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ  ๑๐.๓๐ น. ได้มีนักท่องเที่ยว สัญชาติ ฝรั่งเศส มาติดต่อยังออฟฟิศตำรวจท่องเที่ยวเนื่องจากพลัดหลงกับเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกัน
            ด.ต.ปัญญา  ชัยรูป ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์พงษ์มนตรี เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  จึงแนะนำให้รอพบเพื่อนบริเวณจุดนัดพบ ประตู ๓ และประตู ๘ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอคำแนะนำในการเดินทางไปยังถนนข้าวสาร
            ด.ต.ปัญญา ชัยรูป ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา สุวรรณรังษี เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ได้แนะนำการเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ และใช้บริการรถร่วมประจำทางสาธารณะไปยังถนนข้าวสาร เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผู้เสียหายชื่อ นางมาลัย บราวน์  อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๕   หมู่ที่ ๔  ต.คำน้ำแซบ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากโดนหลอกลวงให้โอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็มถึง ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท
            โดยทาง ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน สว.กก.๖ บก.ทท. พร้อมด้วย ด.ต.จิรัฎฐ์  เลิศเบญจศักดิ์  ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. ทราบจึงแจ้งให้ทางผู้เสียหายทราบว่าเป็นการถูกหลอกลวงให้โอนเงินจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ และแนะนำไม่ให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินอีก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และใบโอนเงินทั้งหมดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลต่อไป
เมื่อวันที่ี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๒๐ นาที ได้มีนักท่องเที่ยวมาแจ้งยังกก.๖บก.ทท. ว่าตนได้ลืมหนังสือไว้บริเวณตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด.ต.ปัญญา ชัยรูป พร้อมด้วย ด.ต.จิรัฏฐ์ เลิศเบญจศักดิ์ ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. จึงได้นำนักท่องเที่ยวไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุ และพบสิ่งของตามต้องการเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๒๐ นาที มีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เหมาแท็กซี่มาจาก ถนนข้าวสาร มาส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ แต่เมื่อมาถึงแล้วตกลงกันไม่ได้เนื่องจาก เกิดการเข้าใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน ในเรื่องราคา ดังนั้นตกลงไม่ได้ จึงพากันมาที่ ตำรวจท่องเที่ยว โดยมี พ.ต.ต ราชศักดิ์ ดีดอม สว. กก.6 บก. ทท. พร้อมด้วย ร.ต.ต พงศ์เตชินท์ ชุ่มเงิน รอง สว. กก.6 บก. ทท.  ร้อยเวรพร้อมล่ามจีน นาย ชุติวัต ตุลรชตโภคิน และ นางสาว ปวีณาอินทรจันทึก ได้เจรจาค่าโดยสารและทางด่วนรวม เป็นเงิน ๖๐๐ บาท โดยผู้โดยสารเป็นคนจ่ายค่าโดยสารเป็นที่พอใจทั้งคู่
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ได้มี Mr.Israil Khalil Ahmadสัญชาติ นอร์เวย์ ถือหนังสือหมายเลข ๒๘๘๖๒๘๐๒ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่ากระเป๋าสัมภาระของตนได้หายไปโดยผู้แจ้งคิดว่าอาจโดนลักทรัพย์โดยผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่ง(ไม่ทราบชื่อ) ซึ่งแฝงตัวอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ๔  จึงได้มาขอความช่วยเหลือต่อไปฯ
ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รองสว.๖ บก.ทท. พร้อมด้วยนายกิจโฆษิต ทองจรัสและนายชุติวัติ ตุลรชตโภคิน เจ้าหน้าที่ล่ามแปล จึงได้ออกไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุตามที่ผู้เสียหายแจ้ง ปรากฏว่าไม่พบผู้ต้องสงสัยดังกล่าว จึงได้ให้คำแนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความกับสถานีตำรวจสุวรรณภูมิ จนเกิดความพอใจเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๔๐ น. นาย MR.EricNoyelหมายเลขหนังสือเดินทาง ๑๑CK๕๓๐๒๒ สัญชาติ ฝรั่งเศส ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่ามีความประสงค์จะเดินทางไปวัดพระแก้วและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นแต่ไม่ทราบเส้นทางและการเดินทางไปจึงมาขอคำแนะนำเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว
                   ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน  รอง สว.กก.๖ บก.ทท. จึงแจ้งให้ น.ส.ปวีณาอินทรจันทึก เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางรวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่นักท่องเที่ยวควรทราบ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่้  ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๑๐ น. Mrs.SaniaTolisaสัญชาติ รัสเซีย ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อสอบถามข้อมูลรถแท็กซี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการจะเรียกแท็กซี่จากศูนย์รถเองโดยตรง เพื่อความปลอดภัย
          ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รอง สว.กก.๖ บก.ทท. จึงแจ้งให้ นางสาวสุนัดดา พรมบุตร เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวแนะนำหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์รถแท็กซี่ประมาณ ๒ บริษัท พร้อมทั้งบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อควรระวัง ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น. Mr.RacoussctAlexandre ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ผู้แจ้งได้เดินทางมากับสายการบินไทย และจะเดินทางกลับประเทศในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีความประสงค์ต้องการหาที่พัก และสถานที่รับฝากสัมภาระ จึงมาขอความช่วยเหลือต่อไปฯ
                   ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน  รอง สว.กก.๖ บก.ทท. จึงแจ้งให้ น.ส.จิราพร มีบุญญา เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว แนะนำสถานที่พักบริเวณใกล้กับสนามบิน พร้อมทั้งสถานที่รับฝากสัมภาระของนักท่องเที่ยวบริเวณ ข้างห้องน้ำใกล้กับออฟฟิศตำรวจท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลาประมาณ ๑๗.๔๐ น. Mrs. RashmiMahadevManghnani ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ ๐๖.๔๐ น. ผู้แจ้งได้เดินทางมากับสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๕๑๘ และได้มารับกระเป๋าสัมภาระที่บริเวณสายพานที่ ๗ เรียบร้อยแล้วและได้เดินทางต่อไปหัวหิน เมื่อไปถึงปรากฏว่ากระเป๋าจำนวน ๓ ใบ ได้สูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
                   ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน  รอง สว.กก.๖ บก.ทท. จึงแจ้งให้ น.ส.จิราพร มีบุญญา เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว สอบถามไปยังแผนกติดตามสัมภาระไม่มีผู้ใดนำส่ง พร้อมทั้งแจ้งไปยังห้องกล้องเพื่อให้ช่วยดูกล้องวงจรปิด ในขณะที่รอห้องกล้องติดต่อกลับมา ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์ฯ พร้อมด้วย น.ส.จิราพรฯ จึงได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณสายพานรับสัมภาระที่ ๗ ปรากฏว่าพบกระเป๋าดังกล่าวอยู่บนรถเข็นข้างสายพาน จึงให้ Mrs. RashmiMahadevManghnani เข้าไปรับกระเป๋าดังกล่าว พร้อมกับส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น. ได้มี Mr. Jansson  Rogerสัญชาติ สวีเดน จำหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ได้ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า ผู้แจ้งและเพื่อนได้ไปขึ้นรถโดยสารรับจ้างสาธารณะที่บริเวณชานชาลาขาออก (ชั้น ๔) เมื่อผู้แจ้งได้ขึ้นรถฯ ไปแล้วจึงได้ตรวจพบว่า ตนได้ลืมกระเป๋าโน้ตบุ๊กพร้อมทั้งหนังสือเดินทางไว้บนรถเข็น
          ร.ต.ต.นพดล  ศรีสุคนธมิตร รอง สว.กก.๖ บก.ทท. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวพาผู้แจ้งไปตรวจสอบบริเวณที่ผู้แจ้งขึ้นรถฯ เมื่อไปถึงชานชาลาประตู ๖ ผู้แจ้งได้พบกับกลุ่มเพื่อนของผู้แจ้งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เก็บกระเป๋าโน้ตบุ๊กไว้ให้ จึงได้รับคืนและเดินทางไปยังที่พักเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ) เวลาประมาณ ๑๑.๔๐ น. ได้มี Mr. JawahirJhaveriสัญชาติ อินเดีย ถือหนังสือเดินทางหมายเลข Z-2175029  ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้พลัดหลงกับเพื่อน                   ร.ต.ต.จรัส  ธนสารกุล รอง สว.กก.๖ บก.ทท. และ ด.ต.ปัญญา  ชัยรูป ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวสอบถามเที่ยวบิน และรายละเอียดต่างๆ จนในที่สุดได้พบเพื่อนนักท่องเที่ยวที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าประตู ๔
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ได้มี Mr. Bijay Kumar Sharma   สัญชาติ อินเดีย ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากได้พลัดหลงกับเพื่อน
ร.ต.ต.จรัส  ธนสารกุล , ร.ต.ต.นพดล  ศรีสุคนธมิตร รอง สว.กก.๖ บก.ทท. และ ด.ต.ปัญญา ชัยรูป ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. ได้สอบถามข้อมูลเที่ยวบินเบื้องต้น ภายหลังพบเพื่อนของนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบบริเวณ ทางออกประตู C พร้อมได้ส่งขึ้นรถแท็กซี่ไปที่พักเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ได้มี Mr. JaiminHarmanbhai Patel สัญชาติ อเมริกา พร้อมครอบครัว ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อขอรับความช่วยเหลือเรื่องวีซ่า
ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์  ชุ่มเงิน รอง สว. กก.๖ บก.ทท. ได้แจ้งให้ ด.ต.จิรัฎฐ์ เลิศเบญจศักดิ์ ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.ชี้แจงรายละเอียดแก่นักท่องเที่ยวกรณี RE-ENTRY จึงได้แนะนำให้ไปติดต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2555 เวลาประมาณ 19.30 น. ได้มีนักท่องเที่ยวชื่อ Mr.Kallol Sharma สัญชาติอินเดีย ได้มาแจ้งว่าตนได้ลืมกระเป๋าถือไว้ซึ่งภายในมี Laptop และ โทรศัพท์มือถือ ไว้บริเวณพื้นที่แถว Visa On Arrival ร้อยเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำผลัด 3 ร.ต.ต.นพดล ศรีสุคนธมิตร รอง สว.กก6 บก.ททได้มอบหมายให้ จ.ส.ต.จิรัฏฐ์  เลิศเบญจศักดิ์ และ นายกิจโฆษิต  ทองจรัส เจ้าหน้าที่ล่ามแปลติดตาม และได้พบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ 03.15 น. ได้มี MR.  LOW BOON HOOI ชาวมาเลเซีย มาแจ้งว่าลืมกระเป๋าอยู่ที่โต๊ะ ต.ม. ขาเข้าด้านทิศตะวันออก ร.ต.ต. พงศ์เตชินท์ ชุ่มเงิน ได้นำ 818 ว.25 ไปที่ ต.ม. ขาเข้าด้านทิศตะวันออก  ได้พบกระเป๋าเงินพร้อมจำนวนเงินประมาณ 20,000 US ให้ทำการตรวจสอบจำนวนเงินอยู่ครบ จึงทำส่งมอบให้ MR. LOW BOON HOOI

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 20.40 น. ได้มีนักท่องเที่ยว Mr. Masanobu Kobayashi สัญชาติญี่ปุ่น แจ้งลืมกระเป๋าถือสีชมพู-ขาว ไว้ที่ห้องน้ำชายบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4 ภายในกระเป๋าประกอบไปด้วย หนังสือเดินทาง, เงินสดจำนวนหนึ่ง, เอกสารการเดินทางและของใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจพบสัมภาระดังกล่าวได้ที่ห้องน้ำชายบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4 จึงได้ส่งมอบคืนสัมภาระแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ได้มี Miss Elina Bettiana Fernandez อายุ ๒๒ ปี อาชีพ นางแบบ สัญชาติ  อาร์เจนติน่า ถือหนังสือเดินทางหมายเลข ๓๕๒๑๐๐๖๖N มาที่ กก.๖ บก.ทท. แจ้งว่า ตนได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิได้มีผู้จัดการนางแบบในประเทศไทยมารับตัวไปส่งยังที่พัก (๔๔/๔๑ นิรันดร์คอนโด๑๒  ซ.ลาซาน๑๒  ถ.สุขุมวิท๑๐๕  บางนา  กรุงเทพมหานคร ) ซึ่งทางผู้จัดการจัดไว้เพื่อเป็นที่พักในระหว่างการทำงานในประเทศไทย  เมื่อตนไปถึงยังที่พักปรากฏว่าสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้ที่มารับไม่น่าไว้วางใจ ตนจึงได้หลบหนีออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาร์เจนติน่าประจำประเทศไทยต่อไป

Mrs.BoannieCooesสัญชาติ  อเมริกัน  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข ๔๕๒๐๓๖๗๘๒ มาที่ กก.๖ บก.ทท. แจ้งว่า ตนได้ลืมโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ I-Phone ๓สีดำ ไว้บนรถรับจ้างสาธารณะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเมื่อตนนึกขึ้นได้จึงได้มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของตนที่ลืมไว้บนรถรับจ้างสาธารณะคันดังกล่าว
                    ร.ต.อ.วสันต์  ทรัพย์สุจริต  รองสว.กก.๖ บก.ทท. ร้อยเวรฯรับแจ้งไว้เบื้องต้น พร้อมแจ้งให้ นางสาวณัฐชยา  สุวรรณรังษีเจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ติดต่อกลับไปที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ปรากฏว่าพนักงานขับรถรับจ้างสาธารณะ ทราบภายหลังชื่อ นายไสว  มนตรี  ได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าพบโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวอยู่บนรถของตน  จึงได้แจ้งให้พนักงานขับรถให้นำมาส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุด และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(T.O)
ร.ต.ต.พงศ์เตชินท์ ชุ่มเงิน
ร.ต.ต.จรัส ธนสารกุล
ร.ต.ต.นพดล ศรีสุคนธมิตร
ด.ต.วิริทธิ์พล ธรรมกันหา
ด.ต.นิวัติ กุลสิงห์
ด.ต.หญิงณัฐสุดา ใจคง
Tom
ด.ต.ปัญญา ชัยรูป
ด.ต.จิรัฐฎ์ เลิศเบญจศํกดิ์
น.ส.ศิริรัตน์ คงแย้ม(T.O)
นๅงสุทธิมน ศรียา(T.O)
น.ส.วิลัยนุช พระทัย(T.O)
น.ส.สุนัดดา พรมบุตร(T.O)
   
น.ส.จิราภรณ์ พงษ์มนตรี(T.O) นายกิจโฆษิต ทองจรัส(T.O) น.ส.ปวีณา อินทรจันทึก(T.O)
   
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]