ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุด และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(T.O)
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2555 เวลาประมาณ 21.00 น.  ได้มีคุณอารดา  สุภัครัตนโชติ  มารับเพื่อนที่มาจากต่างประเทศแต่เกรงว่า จะหลัดหลงกันจึงได้มาขอกระดาษ เพื่อทำเป็นป้ายชื่อ 
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว  น.ส.บุศย์รินทร์พินะรัมย์  ช่วยเหลือ โดยอำนวยความสะดวกให้
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2555   เวลา 20.30 น.  ได้มี Mr.GanDakengสัญชาติจีน และ ภรรยา มีปัญหากับคนขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (TAXI)  กรณีนั่งมาจาก พัทยา และเดินทางมาไม่ทันเที่ยวบิน
                ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รองสว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ และน.ส.พรทิพย์   จรูญศิริ เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ได้เกลี่ยไกลจนกระทั่ง ผู้แจ้งและคนขับรถฯ ตกลงกันได
เมื่อวันที่ 8ก.ค.2555 เวลาประมาณ 18.00 น.  ได้มี นายสุกันท์   แสวงบุญ   มัคคุเทศ  ได้มาแจ้งว่า Mr.Ho  Minh Phatอายุ 19 ปีลูกค้าชาวเวียดนามได้หายตัวไปจากโรงแรมปริ๊นพาเลซ   โดยได้แจ้งว่าให้ไกด์ และ บิดา เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อน แล้วตนจะตามมา แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาเดินทางโดยสายการบินไทย  Mr.Hoไม่มา ปรากฏตัว จึงได้นำความมาแจ้งเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัว
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ แจ้งให้ด.ต.หญิงศรจังขนิภา  จางวาง ช่วยเหลือติดตาม  โดยได้ทำแผ่นป้ายประกาศคนหาย นำไปถ่ายเอกสาร แจกเจ้าหน้าที่สายตรวจ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ตระเวรการท่าฯ  เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุวรรณภูมิ  และ เจ้าหน้าที่สายการบินไทย  ต่อมา ได้มีการติดต่อเข้ามาจากประชาสัมพันธ์การท่าฯ ว่าพบตัว Mr.Hoแล้ว จึงได้ไปนำตัวมาพบ บิดา และ ไกด์
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2555  เวลา 22.30 น.  ได้มี Mr.Mohammed F H H S Aldouseriสัญชาติคูเวต  ได้มาแจ้งว่า ตนมีอาการไม่สบายมีไข้ ไอ และ เจ็บหูขวา ได้ไปพบแพทย์ที่สมิติเวชแล้ว ลงความเห็นว่าไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบิน แต่ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สายการบินได้
                ร.ต.ต.ยศพัทธ์  อริยธนาพรภัทร์ รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ผช.ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ ด.ต.บพิทย์    สัตย์ตัง  และ  น.ส. วรัญญา   ลายจันทึก  ช่วยเหลือโดย นำ ผู้แจ้งไปพบกับเจ้าหน้าที่สายการบิน และ ดำเนินแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบ , เปลี่ยนวัน เวลาการเดินทางให้
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2555 เวลา 10.30 น.  ได้มี น.ส.โยคสุดา  พะยอม  นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาแจ้งว่าตนได้ทำบัตรโดยสารเครื่องบินสูญหายไป 
                ร.ต.ต.ยศพัทธ์  อริยธนาพรภัทร์ รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ผู้ช่วยร้อยเวรฯ  จึงได้อำนวยความสะดวก โดยให้มาทำการ ให้ใช้ คอมพิวเตอร์ และ ปริ๊นบัตรโดยสารเครื่องบินใหม
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2555  เวลา 10.30 น.  ได้มี Ms.Elodie Marie Beyouสัญชาติฝรั่งเศส  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  11CI15999  ได้มาแจ้งว่าตนได้ทำบัตรโดยสารเครื่องบินสูญหายไป 
                ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ  จึงได้ให้ ด.ต.ภานุวัฒน์  พันธนชัย  ช่วยอำนวยความสะดวกใด้ โดยการให้ใช้ คอมพิวเตอร์ และ ปริ๊นบัตรโดยสารเครื่องบินใหม่
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2555  เวลา 10.30 น.  ได้มี น.ส.ธัญลักขณ์รัตนโอภาส  ซึ่งเดินทางมาจากประเทศพม่า  ได้มาแจ้งว่าตนได้ทำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ I-Phone 4S สูญหายไป โดยเข้าใจว่าตนจะลืมไว้ในห้องน้ำที่บริเวณ D4  อาคารเทียบท่าเครื่องบิน  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                พ.ต.ต.อรรถพงษ์์ แสนใจวุฒิ สว.กก.๖ บก.ทท. จึงได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.ยศพัทธ์  อริยธนาพรภัทร์ รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ และน.ส.อภิชญา  โพธิ์ขำ   นำผู้แจ้งไปตรวจสอบที่ห้องน้ำหญิง บริเวณ D4 ปรากฏว่าพบโทรศัพท์ดังกล่าวอยู่ภายในห้องน้ำ   จึงได้ขอรับมอบคืนไปแต่เวลาน
ี้
เมื่อวันที่ 3ก.ค.2555 เวลาประมาณ 15.00 น.  ได้มี Mr.David  Sanders  สัญชาติ ไอริสได้มาแจ้งว่า ตนได้ทำกระเป๋าสตางค์ ภายในมีเงินสด  25,000 ยูโร  และ บัตร ATM จำนวน 2 ใบ  โดยได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วต่อมา ผู้แจ้งได้แจ้งให้เพื่อนโอนเงินมาให้ จึงอยากได้หมายเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน ร.ต.ต.ยศพัทธ์   อริยธนาพรภัทร์  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ผู้ช่วยร้อยเวรฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว  น.ส.กนกวรรณ  อยู่หนู  ช่วยเหลือ โดยให้ผ่านหมายเลขบัญชีของ น.ส.กนกวรรณฯ  และนำ ผู้แจ้งไปช่วยกดเงินออกจาก ATM ออกมา  และ รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 18.00 น.  ได้มี Ms.HarumiShirakawaสัญชาติ ออสเตรเลียได้มาแจ้งว่า มารดาของตนถือสัญชาติญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรก เพื่อพบกับตน ซึ่งเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อจะมาเที่ยวเมืองไทยด้วยกัน  กับเที่ยวบิน CX751 เวลา 17.05 น. แต่ปรากฏว่าไม่พบมารดาแต่อย่างใด
ร.ต.ต.ยศพัทธ์   อริยธนาพรภัทร์  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ผู้ช่วยร้อยเวรฯ แจ้งให้ เสมียนเวรฯ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว  น.ส.อภิชญา  โพธิ์ขำ , น.ส.บุศย์รินทร์   พะนิรัมย์ , น.ส.วรัทญา  ลายจันทึกได้ตรวจสอบเที่ยวบิน พบว่าเที่ยวบิน Deleyโดยจะลงเวลา 19.00 น. ต่อมา ผู้แจ้งได้รอต่อไปอีก 2 ชั่วโมง ก็ไม่พบมารดาแต่อย่างใด ตร.ทท.จึงได้ขอรูปถ่ายมารดาของผู้แจ้งเพื่อทำการCopy และแจกให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยกันตรวจสอบ แต่ไม่พบ  จึงได้ตรวจสอบไปที่โรงแรมที่ผู้แจ้งพักอยู่ Chatrium Hotel พบว่ามารดาของผู้แจ้งได้ไปถึงยังที่พักแล้ว จึงได้แจ้งให้ทราบ
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้มี Mr.CharlesColinaและ Mr.Jesus  Augusto  ทั้ง 2 คน ถือสัญชาติฟิลลิปปิน์   เดินทางมากับเที่ยวบินฟิลลิปปินส์แอร์ไลน์  โดยเป็นผู้โดยสารทรานซิส และ มาต่อเครื่องที่เมืองไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังอาบูดาบี  แต่ทั้ง 2 คน ได้ผ่านการตรวจเข้าเมือง ทำให้หลุดเข้าในประเทศไทย  แต่เนื่องจากเวลาที่ทั้ง 2 คนมาติดต่อตำรวจท่องเที่ยวนั้น เป็นเวลาที่ทั้ง 2 พลาดเที่ยวบินแล้ว  
                   ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ เสมียนเวรฯ  ด.ต.หญิงศรจังขนิภา  จางวาง  ร่วมด้วย  เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว  น.ส.อภิชญา  โพธิ์ขำ , น.ส.บุศย์รินทร์   พะนิรัมย์ ,น.ส.วรัทญา  ลายจันทึก และ น.ส.พรรณพิสุทธิ์  สุวรรณนัง  ได้ร่วมกันช่วยเหลือ  โดยแนะนำให้ผู้แจ้งใช้อินเตอร์เน็ต ติดต่อ Agency ของตน ให้ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินให้ใหม่ และ รอรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ต่อมาเดินทางได้ จึงได้นำ  ทั้ง 2 คนไปส่งขึ้นเครื่องในวันที่ 30 มิ.ย.55
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 16.00 น.  ได้มี Ms.Chui Yin Chan สัญชาติ จีน  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข K00140053  ได้มาสอบถามว่าตนต้องการไปท่องเที่ยวยัง หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  แต่ไม่รู้เส้นทาง 
ร.ต.ต.ยศพัทธ์   อริยธนาพรภัทร์  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ผู้ช่วยร้อยเวรฯ แจ้งให้ ช่วยเหลือ  โดยการแนะนำเส้นทางต่าง ๆ หลายทางเลือก เพื่อให้ผู้แจ้งได้ใช้เส้นทางที่ตนสะดวกที่สุด
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 10.30 น. ได้มี Mr.SaifSulaiman  Nasser  Al  Sharjiสัญชาติ โอมาน ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 02587139   ได้มาแจ้งว่าบุตรชายของตนชื่อ Mr.MuadhSaif Suleiman  Al Sharjiได้เดินทางมายังประเทศไทยก่อนหน้านี้ 1 วัน  และแจ้งว่าได้เข้าพักโรงแรมแถว ๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และนัดกันว่าจะมารับตนกับภรรยาในวันนี้  ต่อมา เมื่อผู้แจ้งและภรรยาเดินทางมาถึงไม่พบบุตรชาย ประกอบกับไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือได้  จึงเกรงว่าบุตรชายอาจจะได้รับอันตราย  จึงได้นำความมาแจ้ง เพื่อให้ช่วยติดตามหาตัวบุตรชายต่อไป
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ แจ้งให้ ช่วยเหลือ  ด.ต.หญิงศรจังขนิภา  จางวาง ได้สอบถามพบว่าในโทรศัพท์ของผู้แจ้งมีรูปถ่ายของบุตรชาย จึงให้ผู้แจ้งส่งเข้า e-mail ของตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ และได้ปริ๊นรูปออกมา  ได้แจกให้เจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยตรวจสอบ ต่อมา น.ส.อภิชญา  โพธิ์ขำ  เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ได้นำรูปดังกล่าวไปถามที่เคาน์เตอร์ Hotel Service ปรากฏว่าได้พบว่าข้อมูลว่า บุตรชายของผู้แจ้งพักอยู่ที่ โรงแรมบ้านกิติยา  ฯ  จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามพบว่าบุตรชายผู้แจ้งยังนอนหลับอยู่จึงได้แจ้งให้ทราบว่า บิดา และ มารดา ได้เดินทางมาถึงแล้ว และได้นัดแนะให้พบกัน
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้มี Ms.Avon  Mae  Mamarilสัญชาติฟิลลิปินส์  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  EB4022708   ได้มาแจ้งว่า บิดาของตน Mr.EfrenMamarilอายุ  65 ปี เดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก กับเที่ยวบิน 5J 931 และเที่ยวบินลงเป็นเวลานาน ร่วม 3 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังหาบิดาไม่พบ  จึงได้มาขอความช่วยเหลือ
        ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ  ได้แจ้งให้ช่วยเหลือ  โดยได้นำภาพถ่ายของบิดาของ  Ms.Avonให้เจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยกันตามหา   ต่อมา พบ Mr.Efrenจึงได้รับตัวบิดาไปแต่เวลาน
ี้
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555  ได้มี Mr.MasatakaAnami สัญชาติญี่ปุ่น  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข TK 0228960  ได้มาแจ้งว่าตนได้ทำลืมกระเป๋าลากไว้ที่สายพานหมายเลข 6 อาคารผู้โดยสาร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
        ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ  ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว น.ส.วรัญญา  ลายจันทึก  และ น.ส.กุสริน    พะนิรัมย์  ช่วยเหลือ โดยพา นักท่องเที่ยวเข้าไปยังสายพานที่ 6 และพบจึงได้นำกลับคืนไป
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555  เวลาประมาณ 20.00 น.  ได้มีเจ้าหน้าที่ตระเวนการท่าฯ  พบนักท่องเที่ยวนอนอยู่ที่บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จากการสอบถามปัญหาเบื้องต้น พบว่า นักท่องเที่ยวชื่อ Mr.Michael  Paul  Worden  อายุ 62 ปี  สัญชาติไอร์แลนด์  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 506002578  แจ้งว่า ตนได้พลาดเที่ยวบินในวันจันทร์ ที่ 25 มิ.ย.2555   ได้รับการแจ้งเดินทางใหม่ในวันที่ 26 มิ.ย.2555  ตนไม่มีเงินมากนัก และได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แถว ๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในจำนวน 2,000 บาท  ต่อมา ในวันที่ 26 มิ.ย.2555  ปรากฏว่าเดินทางออกมาขึ้นเครื่องบินไม่ทันอีกครั้ง  และจะเดินทางอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.2555  ระหว่างนี้ ไม่มีเงินพอยังชีพ
          ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น  โดยได้แจ้งให้ นักท่องเที่ยวมารับอาหารและน้ำที่ ตำรวจท่องเที่ยวได้ จนกว่าจะถึงเวลาเดินทาง
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้มี Ms.KernerGeb.  Frenzelสัญชาติเยอรมัน ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 892423576 ได้มาแจ้งว่าตนมารับบุตรสาว อายุ 14 ปี โดยมากับเที่ยวบิน EY 408 เวลา 18.00 น.  แต่ตนรอมาประมาณ 1 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่พบบุตรสาวแต่อย่างใด ต่อมา 
ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ แจ้งให้ ตรวจสอบ  พบว่า เที่ยวบิน ดังกล่าวมาล่าช้า  โดยจะมาถึงในเวลา 19.05 น.  ผู้แจ้งจึงรู้สึกคลายความกังวล  ต่อมาเมื่อพบบุตรสาวแล้ว จึงได้มาแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ตร.ฯ ทราบ
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.55 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มี Ms.Man  Lou  Kamสัญชาติปอร์ตุเกส ถือหนังสือเดินทางหมายเลข L261835 ได้มาแจ้งว่าตนได้ลืมของเล่นของบุตรชายไว้ที่ห้องน้ำหญิง พื้นที่ภายในประเทศ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                    ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ ด.ต.ภานุวัฒน์  พันธ์ชนะชัย  และ น.ส.พรทิพย์   จรูญศิริ  นำ Ms.Manไปยังห้องน้ำดังกล่าว เพื่อตรวจสอบ ปรากฏว่าพบของเล่นดังกล่าว จึงได้รับมอบคืนไป
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 10.00 น.  ได้มี นายศราวุธ       รอดแช่ม  ได้มาที่ กก.6 บก.ทท. (ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) แจ้งว่าให้ช่วยตามหาแม่และบุตรชาย คือ นางมาลี   เจริญพงษ์  และ         ด.ช.ศิวกร   รอดแจ่ม  ซึ่งได้เดินผลัดหลงกันระหว่างที่ออกมาจากส่วน ภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
          ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ จัดการให้ความช่วยเหลือ โดย ด.ต.หญิงศรจังขนิภา   จางวาง  และ น.ส.     อุไรวรรณ   นิยมศิริ  ได้ออกไปช่วยกันเดินหา  และพบ นางมาลีฯ อุ้ม ด.ช.ศิวกรฯ  อยู่ที่ชานชาลา ริมถนนเลนส์ที่ 2  จึงได้นำมาพบ นายศราวุธ
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55 เวลาประมาณ 21.30 น. ได้มี นาย RABE THOMAS สัญชาติ เยอรมัน ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 252220226 มาแจ้งว่า วันนี้ เวลาประมาณ 18.30 น. ตนและครอบครัวได้โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังโรงแรม โกลเด้นพาเลซ ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงโรงแรมจึงได้ตรวจพบว่าได้ลืมกระเป๋าสีดำไว้บริเวณเบาะที่นั่งด้านหลัง ของรถคันดังกล่าว ภายในมีทรัพย์สินคือ
          - หนังสือเดินทางของผู้แจ้งและบุตร รวม 2 ฉบับ, เงินสดจำนวน 950 ยูโร, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 กล้อง, แว่นตา 1 อัน, บัตรเครดิต 1 บัตร, จึงได้เดินทางกลับมาติดตามทรัพย์สินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ทท.
          ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท. ร้อยเวรฯ จึงได้แจ้งให้ร.ต.ต.ยศพัทธ์  อริยธนาพรภัทร์หน.สายตรวจชุด 2 ด.ต.บพิทย์  สัตย์ตัง, ด.ต.ชริน ชัยประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สืบสวน และน.ส.อพิชญา โพธิ์ขำ (T.O.) ออกติดตามทรัพย์สินของผู้แจ้ง โดยการตรวจสอบหารถคันดังกล่าวจากกล้องวงจรปิด และโทรศัพท์ไปสอบถามยังพนักงานต้อนรับของโรงแรมโกลเด้นพาเลซ และขณะที่กำลังตรวจสอบอยู่ ได้มีพนักงานต้อนรับของโรงแรม ได้โทรศัพท์กลับมาแจ้งว่า คนขับรถได้นำทรัพย์สินของผู้แจ้งมาคืนที่โรงแรมแล้ว จึงได้ให้พนักงานของโรงแรมตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่าอยู่ครบทุกรายการ จึงได้แจ้งให้ผู้แจ้งเดินทางกลับไปรับทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 20.00 น.  ได้มี Ms.JantineTjamkeBosmaสัญชาติเนเธอร์แลนด์  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข NS44K7D05  ได้มาที่ กก.6 บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า  วันนี้ (14 มิ.ย.2555) เวลาประมาณ  19.30 น.  ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท  ชั้น 3  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อเลือกซื้อของ  ต่อมาได้ตรวจพบว่า กระเป๋าพร้อมด้วยรถเข็นสัมภาระของตนได้สูญหายไปจากบริเวณหน้าร้านฯ  ผู้แจ้งจึงได้นำความมาแจ้ง
            ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.   ร้อยเวรฯ     ได้แจ้งให้    ด.ต.หญิง  ศรจังขนิภา  จางวาง  เสมียนเวรฯ ดำเนินการช่วยเหลือ  โดยได้ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ  และ  เดินหารถดังกล่าว ปรากฏว่าพบรถดังกล่าว จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง  จึงได้นำมาให้มอบให้กับผู้แจ้งและตรวจสอบภายในกระเป๋าแล้วพบว่าทรัพย์สินอยู่ถูกต้องครบถ้วน ทุกรายการ จึงได้ส่งมอบคืนไป

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.55  เวลาประมาณ 08.15 น.  ได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย มาแจ้งว่า ได้ทำกุญแจของกระเป๋าเดินทางสูญหายไป   และได้ลืมหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋า จึงได้มายัง กก.6 บก.ทท.  เพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.55 เวลาประมาณ 07.45 น.  ได้มี Mr.Naeel  Abdulla  Fbrahim  Ali  สัญชาติบาร์เรน  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 1659076   ได้มาแจ้งว่า ตนได้เดินทางมาจากพัทยา จ.ชลบุรี  และได้ลืมหนังสือเดินทางไว้บนรถ
                       ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง  รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ ด.ต.ภานุวัฒน์  พันธ์ธนชัย  , น.ส.กนกวรรณ   อยู่หนู   และ  น.ส.ณปภัช   จันทร์เพ็ญ  ได้ช่วยกันตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ จากเคาน์เตอร์แท็กซี่ที่เรียกรถฯ ให้ หมายเลข 086-442-3643 และได้ติดต่อประสานงานให้จนกระทั่ง คนขับรถฯ ได้ย้อนรถฯ กลับมาคืนให้หนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว ทันเวลาเดินทางกลับประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 07.20 น. ได้มี Mr.MurukesapillaiKamaladeviNarayanamoorthy สัญชาติอินเดีย  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข E 8722418  ได้มาแจ้งว่าตนได้ลืมหนังสือเดินทางไว้บนรถเข็นสัมภาระ ไว้บริเวณหน้า ตม.ชั้น 2  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
            ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ  ได้แจ้งให้ ด.ต.หญิงศรจังขนิภา  จางวาง  และ น.ส.วรัญญา  ลายจันทึก  ดำเนินการช่วยเหลือ  โดยได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ  สอบถามบุคคลใกล้เคียงพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตระเวนการท่า ได้มาพบและนำส่งยังประชาสัมพันธ์  จึงได้นำนักท่องเที่ยวไปติดต่อประชาสัมพันธ์ และพบหนังสือเดินทางจึงได้ขอรับคืนไปแต่เวลาน
ี้

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 18.30 น.  ได้มี Mr.KazuhiroShioyamaสัญชาติญี่ปุ่น  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข  TZ 0787452  ได้มาแจ้งว่า ตนเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 404 ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ ไว้บนเครื่องบิน โดยภายในกระเป๋ามีเงินสด 400,000 เยน , 4,000 เหรียญสหรัฐ  และ  บัตรเครดิตต่าง ๆ ได้ดำเนินการแจ้งให้สายการบินตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบ   ต้องการยกเลิกบัตรเครดิตต่าง ๆ แต่ไม่มีเงิน เนื่องจาก สูญหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์แล้ว จึงได้มาขอความช่วยเหลือ  ด.ต.หญิงศรจังขนิภา  จางวาง  เสมียนเวรฯ  จึงได้แจ้งให้ น.ส.อภิชาญา  โพธิ์ขำ  และ น.ส.อุไรวรรณ นิยมศิริ  ดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้ให้ทำการยกเลิกทางอินเตอร์เน็ต  เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.55  เวลาประมาณ 19.45 น.  ได้มี  Mr.Mein  Keith  สัญชาติไอร์แลนด์  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 094625285  ได้มาแจ้งว่า  วันนี้ (14 มิ.ย.55) เวลาประมาณ 19.30 น. ขณะที่ตนยืนอ่านหนังสืออยู่ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ ชั้น 3  อาคารผู้โดยสาร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้จอดรถเข็นกระเป๋าสัมภาระไว้ที่บริเวณหน้าร้านฯ  ต่อมาได้ตรวจพบว่ารถเข็นกระเป๋าสัมภาระได้สูญหายไป
            ร.ต.อ.ณัฐพงศ์  ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ ด.ต.หญิงศรจังขนิภา   จางวาง  เสมียนเวรฯ ดำเนินการตรวจสอบ โดย ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุ  พบว่ามีกล้องวงจรปิดภายในร้านฯ  ปรากฎว่าไม่พบรถฯของ ผู้แจ้งแต่อย่างใด  จึงได้สอบถามผู้แจ้งถึงก่อนที่ ผู้แจ้งจะมายังร้านหนังสือ ว่าได้ไปยังที่ใดมาก่อน ปรากฏว่า ก่อนที่จะมายังร้านหนังสือ ผู้แจ้งได้ไปยังร้านแฟมิลี่มาร์ท  จึงได้ไปตรวจสอบและพบรถเข็นของ ผู้แจ้ง ตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่าอยู่ถูกต้องครบถ้วน  (ผู้แจ้งลืมไว้เอง)

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555  เวลาประมาณ 19.00 น.  ได้มี Mr.AuladThani  Samir  Said  Nasser  สัญชาติโอมาน  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 01710973  ได้มาที่ กก.6 บก.ทท.  แจ้งว่า ตนได้พลาดเที่ยวบินในวันที่ 9 มิ.ย.55  ของสายการบินโอมานแอร์ไลน์   ไม่มีเงินยังชีพที่จะอยู่ต่อ โดยวีซ่าของตนจะหมดภายในวันที่ 24 มิ.ย.2555  และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเที่ยวบิน เป็นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋ว เป็นเงิน 4,000 บาท  
                        ร.ต.อ.ณัฐพงศ์   ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.  ร้อยเวรฯ ได้แจ้งให้ ด.ต.บพิทย์   สัตย์ตัง  และ  ด.ต.หญิงศรจังขนิภา   จางวาง ดำเนินการช่วยเหลือ  โดยได้ติดต่อประสานงานไปยังสายการบิน โอมานแอร์ไลน์  และ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สายการบิน โดยขอความอนุเคราะห์  เนื่องจาก นักท่องเที่ยวไม่มีเงินยังชีพ  ให้ช่วยละเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋ว   ต่อมาได้ส่ง Mr.AuladThani  Samir  Said  Nasser เดินทางกลับไปประเทศไป

ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ดาวเรือง
ร.ต.ต.ยศพัทธ์ อริยธนาพรภัทร์
ร.ต.ต.ไพโรจน์ พลบม่วง
ด.ต.ภาณุวัฒน์ พันธ์ธนชัย
ด.ต.บพิทย์ สัตย์ตัง
ด.ต.ฐนกร ศรีโปดก
ด.ต.หญิงศรจังขนิภา จางวาง
จ.ส.ต.สบาย กาญจนสุวรรณ
น.ส.กนกวรรณ อยู่้หนT.O
น.ส.บุศย์รินทร์ พะินิรัมย น.ส.อภิ ชญา โพธิ์ขำ น.ส.วรัญญา ลายจันทึก
   
น.ส.อุไรวรรณ นิยมศิริ นายวีระศักดิ์ เรืองยังม น.ส.พรทิพย์ จรูญศิริ น.ส.ณปภัช จันทร์เพ็ญ    
   
   
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]