ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุด และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(T.O)
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.55 เวลา 12.30 น. Miss.RowenaDamondo สัญชาติ ฟิลิปปินส์  ถือหนังสือเดินทางเลขที่ EB1612476 พร้อมเพื่อนอีกจำนวน 5 คน ได้มาที่ กก.6บก.ทท พบ ด.ต.หญิง อัจฉราพร อุดมดี  ผบ.หมู่ กก.6 บก.ทท เพื่อแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. ได้เดินทางมาจากมะนิลามายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีเที่ยวบินต่อไปดูไบ กับสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517  เวลา 16.15 น. แต่ได้ผ่าน ตม.ออกมาด้านนอก จึงได้ไปติดต่อสายการบินไทย สายการบินแจ้งว่าต้องจ่ายค่าภาษีสนามบินคนละ 700บาท เนื่องจากเป็นผู้โดยสารทรานซิส จึงนำความมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
            ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์  รอง สว.กก6.บก.ทท  จึงแจ้งให้ น.ส.ณัฐิดา  กันตะคะนันท์  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อไปยังสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานทูตว่าจะติดต่อ Agency ให้ ต่อมาจึงได้มีเจ้าหน้าที่สถานฑูตได้มาที่ กก6.บก.ทท  พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 17.50 น. Mr. Bayu Taruna Widjaja สัญชาติอินโดเนียเซียถือหนังสือเดินทางหมายเลข S 210417 ได้มาที่กก.๖ บก.ทท.เพื่อส่งมอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย รุ่นX2 สีขาว ซึ่งมีผู้วางลืมไว้ในห้องน้ำชาย บริเวณชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  น.ส.พันธ์พิสุทธิ์ สุวรรณัง เจ้าหน้าที่ล่ามแปลได้รับไว้และแจ้งให้ร้อยเวรฯทราบเรื่อง
ร.ต.ต. ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.กก.6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ ทราบจึงสั่งการให้ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี เสมียนเวรฯ  ตรวจสอบบันทึกการโทรออกของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว พบหมายเลขโทรศัพท์ของนางมาลี  ทองกร มารดาเจ้าของเครื่อง จึงโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าของมารับโทรศัพท์มือถือคืน ต่อมาเวลาประมาณ 18.15 น. นายเธียร ทองกร ได้มาแสดงหลักฐานและขอรับโทรศัพท์มือถือคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.55 เวลา 13.45 น. MR.RomainBlelaireสัญชาติ ฝรั่งเศส ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 12AT11768 ได้มาที่ กก.6 บก.ทท.เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.ได้ลืมบัตรเครดิตไว้ที่ตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารไทยพาณิชย์ บริเวณสายพานรับสัมภาระที่ 14 จึงนำความมาแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
            ร.ต.อ.ประยูร ปักอินทรีย์ รอง สว. กก.6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงแจ้งให้ นายวีรศักดิ์เรืองยังมี เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบที่ตู้เอทีเอ็มดังกล่าวให้ ปรากฏว่าพบบัตรที่ตู้เอทีเอ็ม พร้อมทั้งส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.55 เวลา 14.00 น. Miss Shidi Wang สัญชาติ จีน ถือหนังสือเดินทางหมายเลขG47876553  ได้มาที่ กก.6 บก. ทท. เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.50 น.ได้ลืมแว่นกันแดด ยี่ห้อเรย์แบนด์  ไว้ในห้องน้ำบริเวณใกล้กับสายพานรับสัมภาระที่ 18 จึงนำความมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
          ร.ต.อ. ประยูร  ปักอินทรีย์ รอง สว.กก.6 บก. ทท. ร้อยเวรฯ จึงแจ้งให้  ส.ต.อ.วสันต์  จันทร  ผบ.หมู่ กก.6 บก. ทท.พร้อมด้วยนางสาว บงกช  สาราภู  เจ้าหน้าที่ล่ามแปลไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ได้รับแจ้งว่า  ได้นำส่งที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 2 ประตู 7 จึงได้ไปติดต่อที่เคาท์เตอร์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 55 เวลาประมาณ 15.30น.  Mr.Yousef S N Alqamสัญชาติ คูเวต หนังสือเดินทางหมายเลข 000102034 ได้มาที่ กก.6 บก.ทท เพื่อแจ้งว่าเวลาประมาณ 15.00น. ได้ลืมหนังสือเดินทางไว้ในรถยี่ฮ่อ โตโยต้าArtisสีดำ จึงนำความมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
            ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์  รอง สว.กก.6 บก.ทท พร้อมด้วย ร.ต.ต. ธำรง ทองพุ่ม รอง สว.กก.6 บก.ทท ได้ไปติดต่อสอบถามไปยังแท็กซี่ป้ายดำ ได้รับแจ้งว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นของ น.ส.จิตตรานนท์  อภิชาตโยธิน เปนคนขับรถคันดังกล่าว จึงได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ปรากฏว่าพบหนังสือเดินทางของ Mr.Yousef S N Alqam อยู่ในรถจริงพร้อมทั้งส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๕ เวลา 18.30 น. Mr.Yutaka Miyata สัญชาติ ญี่ปุ่น  ถือหนังสือเดินทางหมายเลขMS8489843 ได้มาที่ กก.6บก.ทท เพื่อแจ้งว่าเมื่อเวลา 18.00 น. ตนได้ลืมกีต้าพร้อมกับถุงสีแดง ซึ่งภายในมีบุหรี่และขนม ไว้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนบัตร ต.ม.ขาเข้า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่ ต.ม. แต่เมื่อ818ไปรับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพัพธ์แล้ว ปรกฏว่าได้รับทรัพย์สินไม่ครบ จึงนำความมาแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
                ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์  รอง สว.กก6บก.ทท  พร้อมด้วย ร.ต.ต.ธำรงค์  ทองพุ่ม รอง สว.กก6บก.ทท  แจ้งให้ นาง จิราพร  มีบุญญา เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ไปตรวจสอบที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปรากฏว่า ด.ต.หญิง.ยุพา ศุภชัยยานนท์ เป็นผู้นำส่ง จึงโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ได้รับแจ้งว่าช่วยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเขียนบัตร ต.ม.ให้ ต่อมา ด.ต.หญิง.ยุพา ศุภชัยยานนท์ จึงได้โทรศัพท์มาแจ้งให้818ไปรับทรัพย์สินคืนที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2555  เวลา 06.15 น. Mr.KeizaburoMarukiสัญชาติ ญี่ปุ่น  ถือหนังสือเดินทางหมายเลข TG3260173 ได้มาที่ กก.6บก.ทท เพื่อแจ้งกับนาง จิราพร มีบุญญา เจ้าหน้าที่ล่ามแปลว่าเมื่อเวลา 06.00 น. ตนได้ลืมกระเป๋าสะพายสีดำ ซึ่งภายในมีเงินสกุลเยน จำนวน 900,000 เยน สิ่งของเครื่องใช้ และเอกสารอีกจำนวนหนึ่ง ไว้บริเวณจุดสูบบุหรี่ชั้น 1 ประตู 8 จึงนำความมาแจ้งกับ ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์ รองสว.กก.6บก.ทท. เพื่อดำเนินการต่อไป
          ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์  รอง สว.กก6บก.ทท  พร้อมด้วย ร.ต.ต.ธำรงค์  ทองพุ่ม รอง สว.กก6บก.ทท  และ นาง จิราพร  มีบุญญา เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบถามบุคคลบริเวณดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใดพบเห็นทรัพย์สินดังกล่าว จึงนางสาวชยกร จันทร์หลวง เจ้าหน้าที่ล่ามแปล นำผู้เสียหายไปแจ้งความกับสภ.สุวรรณภูมิ ในขณะที่รอแจ้งความ  เจ้าหน้าที่การท่าได้ติดต่อมายังกก.6บก.ทท.ว่า พบทรัพย์สินของผู้แจ้งอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายโดยสารรถประจำทาง ชั้น 1 ประตู 8จึงได้นำผู้เสียหายไปตรวจสอบ พบว่าเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายจริง จึงส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ น.ได้มี MISS LUBKE MARION GERTRUD ERNA สัญชาติเยอรมัน หมายเลขหนังสือเดินทาง ๓๔๐๔๐๙๗๐๖ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.แจ้งกับ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯว่าเมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๓๕ น.ได้เดินทางมากับสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL๐๘๗๕ ได้ทำกระเป๋าคาดเอวหายบนเครื่อง จึงมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ จึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
          ร.ต.อ.ประยูร ปักอินทรีย์ รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงสั่งการให้ด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ และ น.ส.จริยา กิตชัย เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว พาผู้แจ้งไปโทรศัพท์ติดต่อญาติที่ CAT TELECOM เพื่อให้ญาติส่งเงินมาให้ทาง WESTERN UNION พร้อมทั้งนำนักท่องเที่ยวไปแจ้งความยัง สภ.สุวรรณภูมิไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำเอกสารการแจ้งความไปติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๕  เวลา ๑๒.๑๕ น. ได้มี MR.JOSE LUCIANO PAGULAYAN สัญชาติฟิลิปปินส์ หนังสือเดินทางหมายเลข EB๑๙๗๒๑๐๒ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.แจ้งความกับ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.ว่าเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕ เวลา๒๒.๒๙ น. ผู้แจ้งได้โดยสารรถรับจ้างสาธารณะยี่ห้อโตโยต้า สีเขียวเหลือง ทะเบียน มข ๕๑๙๓จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่บริเวณชั้น ๔ ไปยังคอนโดมิเนียมลุมพินี ถนนรามอินทรา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และได้ลืมกระเป๋าเดินทางสีดำ ยี่ห้อ ECHOLAC ภายในมีโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ NOKIA สีน้ำเงิน จำนวน ๑ เครื่อง,โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ SONY ERICSSON สีแดง จำนวน ๑ เครื่อง,เสื้อผ้า และยา ไว้ในท้ายรถคันดังกล่าว จึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
          ร.ต.อ.ประยูร ปักอินทรีย์ รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงสั่งการให้ด.ต.หญิงอัจฉราพรฯและ น.ส.พันธ์พิสุทธิ์ สุวรรณัง เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ตรวจสอบกับแผนกติดตามสัมภาระแต่ไม่พบ จึงได้พาไปแจ้งความที่ สภ.สุวรรณภูมิฯ ไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการติดตามหาคนขับต่อไป
เมื่อวัน ๒๗ มิ.ย. ๕๕  เวลา ๑๒.๓๐ น.ได้มี MR.MICHAEL PAUL สัญชาติอังกฤษ หนังสือเดินทางหมายเลข ๕๐๖๐๐๒๕๗๘ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.เพื่อขอความอนุเคราะห์กับ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯ กรณีไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเนื่องจากกระเป๋าเงินสูญหายด.ต.หญิงอัจฉราพรฯจึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
          ร.ต.ต.ประยูร  ปักอินทรีย์ รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงสั่งให้ ด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ และ      น.ส.จริยา กิตชัย เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวจัดอาหารและน้ำดื่มให้นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งนำนักท่องเที่ยวไปโทรศัพท์ติดต่อน้องชายเพื่อส่งเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนบัตรโดยสารของสายการบิน แอร์ฟรานซ์ต่อไป
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.55 เวลา 09.30น. ได้มี Mr. Tsutomu Momoseสัญชาติ ญี่ปุ่น  ถือหนังสือเดินทางเลขที่  TZ0513274 ได้มาที่ กก. บก.ทท เพื่อแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 09.30น.  ได้ไปขึ้นรถแท็กซี่บริเวณชั้น  4 ประตู3-4 เพื่อที่จะเดินทางไปอโศก แต่เมื่อ Mr. Tsutomu Momose ได้นั่งรถไปสักระยะหนึ่ง แท็กซี่ดังกล่าวซึ่งเป็นแท็กซี่สีเขียว-เหลือง จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้  คนขับจึงแจ้งเป็นราคาเหมาในราคา 500 บาท Mr. Tsutomu Momose จึงตัดสินใจไม่ไป แท็กซี่ดังกล่าวจึงวนมาส่งที่เดิม แต่เมื่อลงจากรถแล้ว  ได้ลืมกระเป๋าสีดำไว้ในรถแท็กซี่  ภายในมีทรัพย์สิน  คือ   โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง , เสื้อผ้าจึงได้มาขอความช่วยเหลือต่อไป
            ร.ต.ต. ธำรงค์  ทองพุ่ม  รอง สว.กก.6บก.ทท  ร้อยเวรฯ  จึงได้แจ้งให้ ร.ต.ต. สุธีรพันธ์  สัมมาทัต  รอง สว.กก.6บก.ทท พร้อมด้วย  น.ส.จริยา กิตชัย  และ  น.ส. อุไรวรรณ  นิยมศิริ  เจ้าหน้าที่ล่ามแปล  ออกติดตามทรัพย์สินผู้แจ้ง  โดยพาผู้แจ้งไปดูที่เกิดเหตุ  และได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงบริเวณดังกล่าว  และได้ฝากเรื่องไว้ให้ช่วยติดตาม  ในขณะเดียวกันได้ประสานรายการวิทยุ  จส100  ร่วมด้วยช่วยกัน  และติดต่อไปยังแผนกติดตามสัมภาระแต่ไม่มีผู้ใดนำส่ง หลังจากนั้น ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพลเมืองดีซึ่งเป็นเพื่อนของแท็กซี่ดังกล่าวชื่อนาย ศักดิ์สิทธิ์ ปริตรโตทกพร ได้นำกระเป๋ามาส่งคืนให้กับMr. Tsutomu Momoseจึงได้ให้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในกระเป๋าปรากฏว่าครบทุกรายการ และส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่  23 มิ.ย.55  เวลา 14.45 น. Mr.JosephHakimpourสัญชาติ อเมริกา ถือหนังสือเดินทางเลขที่ 422328075 ได้มาที่ กก.6 บก.ทท.เพื่อแจ้งว่าได้ทำหนังสือเดินทางหายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ไม่ทราบว่าหายบริเวณใดและจะต้องเดินทางไปอุดรในเวลา 18.00 น.จึงได้มาขอความช่วยเหลือต่อไป
ร.ต.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.กก.6บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงแจ้งให้ น.ส.จริยา กิตชัย เจ้าหน้าที่ล่ามแปลสอบถามไปที่แผนกติดตามสัมภาระไม่มีผู้ใดนำส่ง พร้อมกับแจ้งให้ออกใบแจ้งความให้กับMr.JosephHakimpour และได้ออกใบแจ้งความให้เป็ที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๕ ( เวลาประมาณ ๐๘.๕๐ น. )ได้มี MR.MOHAMED BISKRI สัญชาติฝรั่งเศส ถือหนังสือเดินทางหมายเลข ๐๓XH๐๘๘๑๕ ได้มาที่ กก.6 บก.ทท.แจ้งว่าพบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย N๙๕ สีดำ ตกหล่นอยู่บนเบาะนั่งบริเวณจุดนัดพบ ชั้น ๒ ประตู ๓ จึงนำมาส่งมอบให้กับ ด.ต.หญิงศรจังขณิภา จางวาง ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯ ชุด ๒ ต่อมา ด.ต.หญิงศรจังขณิภาฯ ได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯ ชุด ๑ ซึ่งมารับเวรฯ ต่อจากชุด ๒ เพื่อติดตามหาเจ้าของด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ ได้แจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ                   ร.ต.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ร้อยเวรฯ ทราบ จึงสั่งการให้เสมียนเวรฯ และน.ส.สิริญาวงค์เพ็ง นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ในโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าว โดยแจ้งให้เพื่อนของเจ้าของทรัพย์สินมารับคืน ต่อมาวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๒๐ น. นายสาธิต ไกลถิ่น ถือบัตรประจำตัวหมายเลข ๓๕๖๐๓๐๐๖๔๙๘๓๕ ได้มาแสดงตนเป็นเจ้าของขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๕( เวลาประมาณ ๑๖.๕๕ น. ) ได้มีนายกิตติพงษ์ เกิดสำราญ อายุ ๕๐ ปี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๔๓๓๗๓ ได้มาที่ บก.๖ บก.ทท.แจ้งกับ ด.ต.หญิงณัฐสุดา ใจคง ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯ ชุด ๓ ว่าพบกระเป๋ายี่ห้อ COACH สีครีมทอง วางไว้บนรถเข็นสัมภาระ จอดอยู่ที่บริเวณชั้น ๖ อาคารจอดรถ ๓ จึงส่งมอบให้ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี เสมียนเวรฯ ชุด ๑ ซึ่งมารับเวรต่อจากชุด ๓ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบกระเป๋าดังกล่าวพบทรัพย์สินภายในมี Mc BOOK ยี่ห้อ APPLE สีเงิน,แว่นตากันแดด,เครื่องชาร์ต Mc BOOK,พวงกุญแจ,คีย์การ์ดห้องพักของคอนโดวินด์ ห้อง ๑๖A๕A๖ ถนนสุขุมวิท ๒๓ และเอกสารหมู่บ้านแสนศิริ จึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
ร.ต.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.๖ บก.ทท.สั่งการให้เสมียนเวรฯ และน.ส.จิราพร มีบุญยา พร้อมด้วยน.ส.ปภัสสร มณีสุต นักศึกษาฝึกงาน ติดต่อประสานไปยังคอนโดวินด์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๘๓๓๓๐ ทราบชื่อจากพนักงานของคอนโดว่าผู้ที่พักห้องดังกล่าวคือ คุณกมลวรรณ พันศรีประสิทธิเวศ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๐๘๐๐๓ จึงติดต่อให้มารับทรัพย์สินไปเมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันนี้ ( ๒๐ มิ.ย.๕๕ ) เป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕ เวลาประมาณ ๒๑.๔๐ น. ได้มี MR.MD MEHEDI HASAN สัญชาติบังคลาเทศ ถือหนังสือเดินทางหมายเลข AA๗๗๔๐๙๒๓ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.แจ้งกับ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖บก.ทท. ว่าเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๕ ผู้แจ้งได้โดยสารรถรับจ้างสาธารณะสีเหลือง จำหมายเลขทะเบียนได้แค่ ๒๔๓ จากบริเวณถนนสาธร เมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๑๕ น.ของวันที่ ๑ พ.ค.๕๕ เพื่อเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วผู้แจ้งได้ลงจากรถและนำกระเป๋าสัมภาระซึ่งอยู่กระโปรงหลังลงจากรถและกำลังจะไปหยิบกระเป๋าอีกหนึ่งใบซึ่งวางไว้บริเวณเบาะนั่งด้านหลังด้ายซ้าย แต่ปรากฏว่าคนขับรถคันดังกล่าวได้รีบออกรถจากจุดจอดไป จึงได้มาแจ้งความกับ ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรฯ ในวันนั้น โดยมีน.ส.อภิชญา โพธิ์ขำ เจ้าหน้าที่ล่ามแปลเป็นผู้รับเรื่องและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แจ้งพร้อมทั้งนำผู้แจ้งไปแจ้งความยัง สภ.สุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ได้มีMS.LORNA DALI ON BAUTMS สัญชาติ ฟิลิปปินส์ ถือหนังสือเดินทางหมายเลข XX๓๔๙๖๙๙๒ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. พบ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท.เสมียนเวรฯ เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากตนพร้อมด้วย MS. CRISTINA BENTREZ ถือหนังสือเดินทางหมายเลขEB๓๕๐๓๑๕๙ และ MS. IMEE SIADOR MAGCALAS ถือหนังสือเดินทางหมายเลข EB๑๙๕๔๓๑๗ เป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องของสายการบิน SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินที่ UL๘๘๗ซึ่งออกเดินทางเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๕๕ น. แต่ได้เดินผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองออกมายังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น ๒ ประตู ๓ ซึ่งตนพร้อมเพื่อนไม่มีเงินที่จะชำระค่าภาษีสนามบิน ด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ จึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
          ร.ต.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ร้อยเวรฯ ทราบเรื่องจึงสั่งการให้เสมียนเวรฯ และน.ส.อุไรวรรณ นิยมศิริ เจ้าหน้าที่ล่ามแปลติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สถานทูตฟิลิปปินส์และเจ้าหน้าที่สายการบินดังกล่าว เพื่อเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีสนามบินและค่าเปลี่ยนตั๋ว โดยทางสายการบินยินยอมยกเว้นค่าเปลี่ยนบัตรโดยสารให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง ๓ คน และเดินทางออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2555  เวลาประมาณ 18.50 น. Mr. Kuntaek Jooสัญชาติเกาหลีถือหนังสือเดินทางหมายเลข M53237365 ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.เพื่อแจ้งว่าเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. นักท่องเที่ยวได้ทำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง สีดำหายบริเวณชั้น 3ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ร.ต.อ.ประยูรปักอินทรีย์รอง สว.กก.6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ ดำเนินการตรวจสอบโดยแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว น.ส.ณัฐธิดา กันตะคะนันท์สอบถามไปยังประชาสัมพันธ์และแผนกติดตามสัมภาระ พร้อมด้วยแจ้งให้ ด.ต.มาตุรงค์ แสงหาญ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ทท.นำนักท่องเที่ยวไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และสอบถามบุคคลและหน่วยต่างๆ ใกล้เคียง ต่อมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งมาว่ามีคนนำส่งโทรศัพท์มือถือดังกล่าวร.ต.อ.ประยูร ปักอินทรีย์ จึงพาไปรับของที่ประชาสัมพันธ์ จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ Mr.KuntaekJooเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ เวลาประมาณ 09.30 น MR.DAVID CARROLL ROOD  สัญชาติ คูเวต ได้มาที่ กก.6  บก.ทท.เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.29 น.  ได้ไปแลกเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยบริเวณใกล้กับสายพานรับกระเป๋าที่ 22 และได้ลืมหนังสือเดินทางไว้ จึงนำความมาแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป ร.ต.อ.ประยูร  ปักอินทรีย์  รองสว.กก6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ  ให้ดำเนินการตวจสอบโดยแจ้งให้ น.ส.จิราพร มีบุญญาสอบถามไปยังแผนกติดตามสัมภาระแต่ไม่มีผู้ใดนำส่ง จึงสอบถามไปยังเคาน์เตอร์แลกเงินดังกล่าวได้รับแจ้งว่าหนังสือเดินทางทั้งสองฉบับอยู่ที่เคาน์เตอร์แลกเงินของธนาคารทหารไทย จึงนำส่งคืน MR.DAVID CARROLL ROOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2555 เวลาประมาณ 17.50 น. Mr. Bayu Taruna Widjaja สัญชาติอินโดเนียเซียถือหนังสือเดินทางหมายเลข S 210417 ได้มาที่กก.๖ บก.ทท.เพื่อส่งมอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย รุ่นX2 สีขาว ซึ่งมีผู้วางลืมไว้ในห้องน้ำชาย บริเวณชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  น.ส.พันธ์พิสุทธิ์ สุวรรณัง เจ้าหน้าที่ล่ามแปลได้รับไว้และแจ้งให้ร้อยเวรฯทราบเรื่อง
ร.ต.ต. ธำรงค์ ทองพุ่ม รอง สว.กก.6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ ทราบจึงสั่งการให้ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี เสมียนเวรฯ  ตรวจสอบบันทึกการโทรออกของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว พบหมายเลขโทรศัพท์ของนางมาลี  ทองกร มารดาเจ้าของเครื่อง จึงโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าของมารับโทรศัพท์มือถือคืน ต่อมาเวลาประมาณ 18.15 น. นายเธียร ทองกร ได้มาแสดงหลักฐานและขอรับโทรศัพท์มือถือคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2555 เวลาประมาณ 22.00น. ได้มีนาย KjellLudvigSellevoldสัญชาติ นอร์เวย์ อายุ 72 ปี ถือหนังสือเดินทางหมายเลข 2763728 ได้มาที่ กก.6 บก.ทท. แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.50 น. ผู้แจ้งได้เดินทางมาจากขอนแก่น  ด้วยเที่ยวบินที่ TG 047 หลังออกจากห้องโถงอาคารภายในประเทศ ได้พบว่า กระเป๋าสัมภาระแบบล้อลากสีดำ ขนาดกลาง 1 ใบ ได้สูญหายไป โดยภายในมีบัตรเครดิต, บัตรโดยสารเครื่องบิน และของใช้ส่วนตัวของผู้แจ้ง จึงมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้ช่วยติดตาม
ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก.6 บก.ทท. ร้อยเวรฯ ทราบจึง สั่งให้ด.ต.ชริน ชัยประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนให้ติดตาม ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การท่าฯและเจ้าหน้าที่สายการบิน พบว่ามีกระเป๋า 1 ใบ อยู่บริเวณสายพานรับสัมภาระที่ 5จึงได้นำมาตรวจสอบ พบว่ามีลักษณะตรงกับที่ผู้แจ้งให้ข้อมูล และมีแผ่นป้ายชื่อติดไว้ จึงได้นำมาให้ผู้แจ้งตรวจสอบแล้วทรัพย์สินครบถ้วน จึงได้มอบคืนให้เป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2555 ) เวลา 11.30 น. Ms.Yiping Hong สัญชาติ จีน ถือหนังสือเดินทางหมายเลข F62726634 ได้มาที่ กก.6 บก.ทท. เพื่อแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ผู้แจ้งได้โดยสารรถแท็กซี่จากโรงแรมอโศก เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อมาเวลา 11.00 น.ผู้แจ้งนึกได้ว่าได้ลืมกระเป๋าพร้อมโน๊ตบุ๊ค ไว้ในรถแท็กซี่บริเวณเบาะนั่งด้านหลัง ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมดี เสมียนเวรฯ จึงแจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก.6 บก.ทท.ร้อยเวรฯ จึงสั่งการให้ ด.ต.หญิงอัจฉราพรฯ และน.ส.จริยา กิตชัย พร้อมด้วย น.ส.ปณิตา ทองเรือง เจ้าหน้าที่ล่ามแปลติดต่อประสานไปยังโรงแรมอโศก เรสซิเดนซ์ทราบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวคือ ทศ 5497 สีชมพู โดยมีนายอิทธิพล สนธิมูล เป็นคนขับแท็กซี่หมายเลขโทรศัพท์ 083-3039304 จึงได้ติดต่อประสานแจ้งให้นายอิทธิพลฯนำทรัพย์สินมาส่งมอบให้เจ้าของรับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.ได้มีนักท่องเที่ยวชื่อ  MR. Mohamed Musabbah Saeed Humaid Al Shebli สัญชาติ อาหรับเอมิเรสต์ ถือหนังสือเดินทางหมายเลข A ๑๗๙๕๖๙๕ ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท.พบ ด.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม  ผบ.หมู่ กก.๖ ทท. โดยแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ผู้แจ้งได้โดยสารรถยนต์ยี่ห้ออะแวนซ่า สีดำ ทะเบียน กค-๖๒๑๖ เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชานชาลาชั้น ๔ ประตู ๙ ไปโรงแรมเกรซ สุขุมวิทซอย ๓  ผู้แจ้งได้ลงจากรถและเมื่อรถคันดังกล่าวออกจากจุดจอดรถไป ผู้แจ้งพบว่าได้ลืมกระเป๋าหิ้วเป้สีดำซึ่งภายในบรรจุกล้องวีดิโอยี่ห้อพานาโซนิค ๑ เครื่อง เลนส์ซูม ๔ ตัว แบตเตอรี่กล้อง ๑ อัน รีโมทวีดิโอ ๑ อัน และกุญแจบ้านไว้ที่  เบาะนั่งด้านหลังของรถคันดังกล่าว จึงได้มาขอความช่วยเหลือ ด.ต.ธำรงค์ฯ แจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก.๖ บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรฯ ได้สั่งการให้ ด.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม  ผบ.หมู่ กก.๖ ทท. ติดต่อไปยังนายกอบกิจ ทีปจิรังกูล คนขับรถยนต์คันดังกล่าว   เพื่อสอบถามข้อมูล และทราบว่า ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในรถของตนจริง แล้วนำทรัพย์สินดังกล่าวมาคืนให้กับนักท่องเที่ยวเป็รนที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๕ เวลาประมาณ ๐๐.๒๕ น. Mr.William Franklin Allen นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ได้มาที่ กก.๖ บก.ทท. เพื่อแจ้งกับ ด.ต.หญิง อัจฉราพร อุดมดี ผบ.หมู่ฯ ว่าได้ว่างกระเป๋าเอกสารแบบหิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียมสีเงิน ภายในบรรจุคอมพิวเตอร์และเอกสารสำคัญทางธุรกิจไว้ที่บริเวณเค้าเตอร์
บริการลูกค้าของบริษัท ทรูมูฟ ได้สูญหายไปโดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้หยิบไป ด.ต.หญิง อัจฉราพร ฯ จึงได้แจ้งให้ร้อยเวรฯ ทราบ
          ร.ต.อ.บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก. ๖ บก.ทท. ร้อบเวรฯ จึงสั่งการให้ น.ส.ชยกร จันทร์หลวง เจ้าหน้าที่ล่ามแปลติดต่อประสานงานไปยังห้องบันทึกภาพวงจรปิด เพื่อขอดูภาพย้อนหลังและให้ ด.ต.หญิง อัจฉราพร ฯ ติดต่อประสานไปยังหน่วยตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยของการท่าอากาศสุวรรณภูมิ เพื่อติดต่อสอบถามถึงทรัพย์สินดังกล่าว ต่อมา ด.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม ผบ.หมู่ฯ หัวหน้าชุดสายตรวจ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าพบกระเป๋าตามลักษณะที่แจ้งที่บริเวณเค้าเตอร์แลกเงินของธนาคารไทยพานิชย์ บริเวณประตู ๕ ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จึงได้ไปรับทรัพย์สินดังกล่าวมาส่งมอบคืนให้กับนักท่องเที่ยวไปเป็นที่เรียบร้อย

ร.ต.อ.ประยูร ปักอินทรีย์
ร.ต.ต.ธำรงค์ ทองพุ่ม
ร.ต.ต.พเยาว์ พงษ์จินดา
ร.ต.ต.สุธีระพันธ์ สัมมาทัต ด.ต.มาตุรงค์ แสงหาญ ด.ต.หญิงอัจฉราพร อุดมด
ส.ต.อ.วสันต์ จันทร
น.ส.ชยกร จันทร์หลวง T.O
น.ส.จริยา กิตชัย T.O
น.ส.ณฐอร ใจทัด T.O น.ส.จิราพร มีบุญญา T.O
น.ส.ณัฐิกา สาราภู T.O
       
น.ส.ณัฐธิดา กันตะคะนันทT.O น.ส.พันธ์พิสุทธิ์ สุวรรณัง T.O      
   
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โทร.02-1321155
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[www. tpd6.tourist.police.go.th ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ ]